" />

Ogranak Matice hrvatske u Senju - najave

Znanstveni skup HRVATSKI PRIRODOSLOVCI 27 - uloga Hrvata znanstvenika u razvoju prirodoslovlja u Ličko-senjskoj županiji

19. i 20. listopada 2018, Pučko otvoreno učilište "M. C. Nehajeva" Senj

19. listopada

10:00
Pozdravni govori

Predsjedaju: akademik Nikola Ljubešić i Mislav Bilović, dipl. iur.

10:30
Mr. sc. Ivica Vuković, dipl. ing., i dr. sc. Anđa Valent
Dva matematička priručnika Ivana Paskvića

10:45
Prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar
Franjo Rački i prirodoslovlje

11:00
Tatjana Kren, prof.
Školovanje Otona Kučere u Senju

11:15
Prof. dr. sc. Zvonko Benčić i dr. sc. Branko Hanžek
Vladimir Benčić – školovanje i službovanje na Senjskoj gimnaziji

11:30
Rasprava

11:45
Stanka

Predsjedaju: prof. dr. sc. Paula Durbešić i Ana Vukelić, dipl. iur.

12:00
Prof. dr. sc. Darko Veljan i prof. dr. sc. emeritus Vladimir Volenec
Profesor geometrije Dominik Palman (Senj, 1924. - Zagreb, 2006.)

12:15
Boris Miklić, dipl. ing. šum. i akademik Igor Anić
Šume crnoga bora na području grada Senja, stanje i prijedlozi za obnovu

12:30
Dr. sc. Vice Ivančević
140. obljetnica osnutka Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata u Senju 1878., naše najstarije posebne šumarske organizacije za pošumljavanje krša

12.45
Darko Mihelj, dipl. ing.
Biljni svijet Srednjeg Velebita

13:00
Rasprava

13:15
Stanka

Predsjedaju: prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar i dr. sc. Vice Ivančević

15:00
Darko Mihelj, dipl. ing., i dr. sc. Vanja Stamenković
Velebitska degenija - pravi hrvatski nacionalni cvijet

15:15
Mr. sc. Zvonko Pađan
Korelacija arhitekture i prirode na primjeru paleogeneze grada Senja

15:30
Doc. dr. sc. August Janeković
Neka povijest Senja više ne bude prošlost! Senj očima jednog zaljubljenika

15:45
Rasprava

16:00
Predstavljanje časopisa Prirodoslovlje
mr. sc. Barbara Bulat, glavna urednica

16:15
Završna riječ: akademik Nikola Ljubešić

 

20. listopada
Stručni izlet autobusom do tvrđave Nehaj te u Krasno i posjet Kući Velebita Javne ustanove Nacionalni Park Sjeverni Velebit

Organizacijski odbor
Jasna Matekalo Draganović, Mislav Bilović, Barbara Bulat, Mirko Cvjetko, Darko Krmpotić, Nikola Ljubešić, Darko Mihelj, Željko Mrak, Zvonko Pađan, Vesna Vučevac-Bajt, Ana Vukelić

Skup se održava uz potporu Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Grada Senja, Pučkog otvorenog učilišta "M. C. Nehajeva" Senj i Javne ustanove Nacionalni Park Sjeverni Velebit

Donatori:
AS Inženjering d.o.o., GKD Komunalac d.o.o., Vodovod i odvodnja d.o.o., Vodovod hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćivanje i distribuciju vode Senj

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva