Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu - najave

4. filozofski simpozij - VRIJEDNOSTI IZMEĐU TRADICIJE I GLOBALIZACIJE / WERTE ZWISCHEN TRADITION UND GLOBALISIERNUG

Sarajevo, 11 – 13. svibnja 2006/11-13. Mai 2006., Filozofski fakultet/Philosophische Fakultät, Franje Račkoga 1
slika

ODJEL ZA FILOZOFIJU MATICE HRVATSKE ZAGREB
FILOZOFSKO DRUŠTVO “THEORIA” SARAJEVO
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
MATICA HRVATSKA SARAJEVO
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK SARAJEVO

organiziraju

četvrti filozofski simpozij


VRIJEDNOSTI IZMEĐU TRADICIJE I GLOBALIZACIJE.
Etičke vrijednosti u filozofiji, znanosti i religiji

WERTE ZWISCHEN TRADITION UND GLOBALISIERNUG.
Ethische Werte in der Philosophie, Wissenschaft und Religion


Četvrtak / Donnerstag, 11. 5. 2006.

Dolazak sudionika / Ankunft der Teilnehmer

19.00 Zajednička večera / Gemeinsames Abendessen


Petak / Freitag, 12. 5. 2006.

9.00 Otvaranje simpozija / Eröffnung des Symposiums

9.15 Rasim Muminović (Sarajevo), Humanum kritike i vrijednosti / Das Humanum der Kritik und der Werte

10.00 Peter Kampits (Wien), Wertfragen in der Medizinethik / Vrijednosti u medicinskoj etici

10.45 Stanka za kavu / Kaffeepause

11.00 Jure Zovko (Zagreb / Zadar), Je li socijalna pravda ugrožena u globalizaciji? / Ist die soziale Gerechtigkeit in der Globalisierung gefährdet?

11.45 Jasminka Babić-Avdispahić (Sarajevo), Eurocentrizam i kulturni esencijalizam / Eurozentrismus und kultureller Essenzialismus

12.30 Davor Ljubimir (Dubrovnik), Ugrožava li proces globalizacije etiku samoodređenja / Gefährdet der Prozess der Globalisierung die Ethik der Selbstbestimmung

13.15 Ručak / Mittagessen

15.30 Charlote Natmessnig (Wien), Der Wertewandel durch die Globalisierung in der Ökonomie / Mijena vrijednosti putem globalizacije u ekonomiji

16.15 Luka Boršić (Zagreb), Humanizam između tradicije i globalizacije / Humanismus zwischen Tradition und Globalisierung

17.00 Damir Marić (Sarajevo), Etika i eksperimentiranje sa životinjama / Ethik und Tierversuche

17.45 Večera / AbendessenSubota/Samstag, 13. 5. 2006.

9.00 Marijan Šunjić (Zagreb), Znanost kao temelj kozmičke religije / Die Wissenschaft als Grundlage der Kosmischen Religion

9.45 Nikola Skledar (Zagreb), Etičke vrednote u filozofiji, znanosti i religiji / Ethische Werte in der Philosophie, Wissenschaft und Religion

10.30 Stanka za kavu / Kaffeepause

10.45 Dražen Pehar (Zenica), Etika diskursa i aksiologija jezika. Suparnička stajališta o normativnim osnovama jezika / Die Ethik des Diskurses und die Axiologie der Sprache. Entgegengesetzte Standpunkte über die Normativen Grundelemente der Sprache

11.30 Fatima Lačević (Sarajevo), Filozofske odredbe moderne subjektivnosti i u estetici iskazani problemi subjektivizacije svijeta / Philosophische Bestimmungen der Modernen Subjektivität und die in der Ästhetik Vorkommenden Probleme der Weltsubjektivierung

12.15 Predstavljanje zbornika Filozofija i znanost(i) / Präsentation des Sammelbandes Philosophie und Wissenschaft(en)

13.00 Ručak / Mittagessen

15.30 Ivan Kordić (Zagreb), Sloboda i istina kao uvjeti tolerancije. Martin Heidegger u bespućima slobode i neslobode / Freiheit und Wahrheit als Voraussetzungen der Toleranz. Martin Heidegger in der Weglosigkeit der Freiheit und der Unfreiheit

16.15 Vahidin Preljević (Sarajevo), “Raspad vrijednosti” kao sudbina moderne? O aktualnosti filozofije povijesti Hermanna Brocha / “Zerfall der Werte” als Schicksal der Moderne? Zur Aktualität von Hermann Brochs Geschichtsphilosophie

17.00 Andreas Arndt (Berlin), Werte der Arbeit / Vrijednosti rada

17.45 Zatvaranje simpozija / Schlusswort

Večera / Abendessen


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva