Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu - knjige

PROZA II

Vlado Pandžić

Iz Predgovora

Knjiga izabranih A. B. Šimićevih djela Proza II nakon pomnjivih razmišljanja i usustavljenih razredbi ima poglevlja: Uvodnici, programatski članci, eseji i polemike o umjetnosti, časopisima i novinstvu, Kazališne kritike, prikazi i osvrti, Kritike, eseji, prikazi, osvrti i članci o likovnoj umjetnosti i Pripovjedna proza i feljtoni.  U nastojanjima uskladbe opsega planiranih triju knjiga istaknutog hrvatskog pisca prebačeno je poglavlje Pripovjedna proza i feljtoni s početka knjige Proza I, koja nakon  toga sadrži samo kritike, prikaze, eseje, rasprave, osvrte i članke o književnosti. Koliko god te promjene mogu biti prijeporne, zato što nisu u skladu s uobičajenim uredničkim načelima, razgovijetni su i odlučni razlozi za takvo postupanje, odstupanje i usklađivanje, premda se ne mogu prešutjeti pomne prosudbe i jasne procjene o manjoj vrijednosti i važnosti pripovjedne proze i feljtona u tome velikom književnom opusu. (...) Nema dvojbe da je A. B. Šimić bio iznimno darovit i kao "stvarač" pripovjedne proze (...)

PROZA II

Arhiva

Klikni za povratak