Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu - knjige

PROZA I

Miroslav Palameta

U sklopu biblioteke Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga dočekuje nas prvo izdanje proze Veselka Koromana, hrvatskoga književnika te povjesničara književnosti. U fokusu njegovoga stvaralaštva su, između ostaloga, romani, pripovjetke, putopisi, eseji, književna kritika te antologije.

U ovome izdanju Koromanove proze dočekuje nas zbirka eseja Svijet ili dvije polovice, autobiografski roman Mihovil, potom odabrane sadržaje iz zbirke Zemljom, snovi, putopisna proza iz Srednje Bosne, Sarajevski listići kratkih misaonih sastavaka. Na samom završetku knjige nalazi se i šest cjelina koje nisu do sada objavljivane. Prije njih izdanje donosi i tri pripovijetke pod zajednički naslovom Prijadranske kiše. Na kraju su zabilješka o piscu, popis Koromanovih naslova, izbor iz kritičkih osvrta i priređivačeva napomena.

PROZA I

Arhiva

Klikni za povratak