Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu - knjige

LEKSIKON HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS

Kao što ističe autor u Predgovoru, u ovaj Leksikon uvršteni su književnici čija je pripadnost hrvatskoj duhovnoj i književno-jezičnoj tradiciji Bosne i Hercegovine neupitna, a koji su rođeni u Bosni i Hercegovini, kao i one koji su rođeni izvan nje, a živjeli su u njoj i stvarali. U ovaj su Leksikon tako uvršteni samo autori s književnim ostvarenjima, i to ne samo oni koji su svoja djela tiskali u knjigama, već i oni koji to za života nisu uspjeli učiniti, osim u periodici.

Sve informacije o autorima uvrštenim u ovaj leksikon, do kojih se u ovom iscrpljujućem poslu pojedinca, ali i za skupinu strpljivih istraživača, inače, dolazilo teško, svedene su na ono najbitnije: u životopisima su zadržana samo najznačajnija mjesta, uz tiskana djela ostavljena je samo godina prvog izdanja, ne i ponovljenih, ne i naslov nakladnika i mjesto u kojem je nakladnik djelovao. Uz svakog autora, kao prvu informaciju o njegovoj žanrovskoj profiliranosti, izvučene su odrednice: pjesnik, romanopisac, pripovjedač, itd. prema njegovoj bibliografiji, bez obzira na to jesu li djela objavljena kao knjige ili samo u periodici. (...) 

LEKSIKON HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS

Arhiva

Klikni za povratak