Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu - knjige

HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE U PRVOJ POLOVICI XX. STOLJEĆA

Šimun Musa

Iz Predgovora priređivača Šimuna Muse

Ova knjiga Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u prvoj polovici dvadesetog stoljeća, kao deseta iz edicije Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u sto knjiga, okuplja trideset pisaca rođenih od 1882. do 1897., dakle sredinom razdoblja austrougarske uprave, koji se kao književnici, odnosno spisatelji različitih usmjerenja i zanimanja javljaju već od početka prošlog stoljeća, stvaralački uspon većina njih ostvaruje između dva svjetska rata, a poneki od njih djeluje i živi sve do osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. I, da se zna, nisu ovdje uvršteni svi pisci iz BiH iz spomenutog doba, pogotovo ne oni koji zbog važnosti djela, sukladno prihvaćenim kriterijima uredništva ove edicije, dobivaju ponaosob cijelu knjigu (poneki i više knjiga). Dakle, njihov je popis utvrdilo uredništvo, baš kao što su zadane i druge odrednice s obzirom na svakog pisca, način predstavljanja, te postupak izradbe knjige u cjelini. Kad je riječ o stvaralaštvu ovih trideset pisaca, vidimo široku lepezu i svu raznolikost njihova interesa i njihova književnog, odnosno spisateljskog ostvarenja. Svaki od njih je, na spomenuti način, posebno obrađen, a onda slijedi izbor iz njihova djela. Jedni su se okušali, drugi i dokazali samo u jednom žanru, mnogi pišu različite rodove i vrste pokazujući tako svoje književne darove, a neki opet stvaraju znanstveno-književna, odnosno publicistička, memoarska, esejistička djela i tako bogate našu baštinu. (...) Istina u ovom zboru hrvatskih pisaca prve polovine 20. stoljeća u Bosni i Hercegovini ima dosta onih „malenih“ koji su važniji kao zanimljive kulturne pojave ili pak bibliografske činjenice, nego kao književno relevantni stvaratelji, ali i ovoga puta kao i u nizu kraćih i duljih razdoblja naše povijesti, mozaik hrvatskog kulturnog bića ostao bi nepotpun, pa i nemoguć, bez „veličine (tih) malenih“. Uz te „malene“ nedovoljno poznate, zaobilažene, potiskivane, zabranjivane pa i ubijane, kako one iz Domovine, tako i one iz iseljeništva, u ovoj će se knjizi naći i dosta onih pisaca koji su svojim književno-umjetničkim, znanstvenoknjiževnim i uopće spisateljsko - publicističkim prilozima zaslužili afirmaciju i vidnije mjesto na vrijednosnoj ljestvici povijesti naše kulture. (...)

Priredio: Šimun Musa

HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE U PRVOJ POLOVICI XX. STOLJEĆA

Arhiva

Klikni za povratak