Ogranak Matice hrvatske u Rijeci - najave

Međunarodna konferencija KULTURA, BAŠTINA I ZAVIČAJ

Petak 20. i subota 21. listopada 2017. od 10 sati, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Ogranak Matice hrvatske u Rijeci
i Odsjek za kroatistiku
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
pozivaju Vas na međunarodnu konferenciju

KULTURA, BAŠTINA I ZAVIČAJ

Udruga studenata kroatistike Idiom u suradnji s dr. sc. Irvinom Lukežićem, redovitim profesorom na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, uz podršku riječkog Ogranka Matice hrvatske organizira međunarodnu konferenciju posvećenu temama iz kulture, baštine i zavičaja.

Konferencija pod nazivom Kultura, baština i zavičaj održat će se 20. i 21. listopada 2017. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Konferencija je zamišljena kao dvodnevan susret studenata preddiplomskih i diplomskih studija, doktoranata te sveučilišnih i inih profesora.

PROGRAM KONFERENCIJE:

PETAK, 20. listopada 2017.
10.00 – 10.30 PRIJAVE SUDIONIKA
(prizemlje Fakulteta)


10.30 – 11.00 OTVARANJE KONFERENCIJE
(dvorana 006, prizemlje Fakulteta)


11.00 – 12.15 PLENARNO IZLAGANJE
(dvorana 006, prizemlje Fakulteta)
akademik Josip Bratulić, red. prof. u miru (Zagreb)
Jezik, pismo i identitet


12.15 – 14.00 STANKA ZA RUČAK


14.00 – 15.15 PLENARNO IZLAGANJE
(dvorana 230 na 2. katu)
dr. sc. Silvana Vranić, red. prof. (Rijeka)
Zavičaj se govorom prepoznaje


15.15 – 15.30 STANKA ZA KAVU


15.30 – 16.30 STUDENTSKA IZLAGANJA
(dvorana 230 na 2. katu)
Predsjedaju: M. Lacmanović (Graz) i M. Mrazovac (Zagreb)
15.30 – 15.45 Antea Juraga (Rijeka, Hrvatska)
Govor Murtera

15.45 – 16.00 Sandra Jukić i Danijel Vilček (Zagreb i Osijek, Hrvatska)
Frazemi u mjesnome govoru Sopja


16.00 – 16.15 Dario Ban (Zagreb, Hrvatska)
Strah od materinskoga jezika u kontekstu fijumanskoga idioma


16.15 – 16.30 Doris Babić (Zadar, Hrvatska)
Govor Metkovića


16.30 – 16.45 RASPRAVA


16.45 – 17.00 STANKA ZA KAVU


17.00 – 17.30 STUDENTSKA IZLAGANJA
(dvorana 230 na 2. katu)
Predsjedaju: S. Jukić (Zagreb) i D. Vilček (Osijek)


17.00 – 17.15 Marina Mrazovac (Zagreb, Hrvatska)
Glazba i kultura u nastavi stranoga jezika


17.15 – 17.30 Ana Inić (Zagreb, Hrvatska)
Potraga za elementima jezične fosilizacije kod govornika inojezičnoga
engleskoga jezika – studija slučaja


17.30 – 17.45 RASPRAVA


20.00 – 21.30 Književna večer s Kristianom Novakom
Teatro Lounge Bar (u blizini HNK-a Ivana pl. Zajca)


Kraj prvoga dana Konferencije

SUBOTA, 21. listopada 2017.


10.00 – 11.00 STUDENTSKA IZLAGANJA
(dvorana 106 na 1. katu)
Predsjedaju: D. Babić (Zadar) i Antea Juraga (Rijeka)


10.00 – 10.15 Marin Banović i Ante Skelin (Zadar, Hrvatska)
Borba Hrvata protiv Osmanlija: povijesno-književni pristup


10.15 – 10.30 Danijel Vilček (Osijek, Hrvatska)
Žena u propovijedi – mizogine slike slavonske retorske proze 18. stoljeća


10.30 – 10.45 Ivan Rončević (Beč, Austrija)
Od poskoč(n)ice do tradicijskoga usmenoknjiževnoga minimalističkoga
oblika


10.45 – 11.00 Matea Lacmanović (Graz, Austrija)
Promoviranje (ne)materijalne kulturne baštine i usmene književnosti putem
novih medija


11.00 – 11.15 RASPRAVA


11.15 – 11.30 Predstavljanje Udruge studenata kroatistike Idiom


11.30 – 12.30 STANKA ZA RUČAK


12.30 – 13.00 ZATVARANJE KONFERENCIJE
(prostorija 106 na 1. katu)

Međunarodna je konferencija „Kultura, baština i zavičaj“ zamišljena kao dvodnevna konferencija na kojoj bi sudjelovali studenti preddiplomskih i diplomskih studija, doktoranti te sveučilišni i ini profesori. Cilj je svakoga akademskog aparata kroatističkoga područja promovirati znanstvenu djelatnost hrvatskoga jezika i književnosti te hrvatske kulture, a još i više poticati razmjenu znanja, informacija i iskustva među kolegama (studentima). Budući da konferencija nosi interdisciplinarni naziv, na istu su pozvani studenti različitih studija. U prvome se redu to odnosi na kroatiste i druge srodne studije, ali i na povjesničare, učitelje, odgajatelje, filozofe, kulturologe, kroatologe te studente s radovima iz područja umjetnosti i filmskoga snimanja. Najvažnije je od svega što Konferencija ima međunarodni karakter, pa su stoga dobrodošli studenti s različitih inozemnih studija. Prilika je to da se već u najranijim stupnjevima akademskoga obrazovanja studenti različitih studija povežu u znanstvenome radu. Planiraju se izlaganja studenata u nekoliko sekcija, a novost bi, dakako, bila izložba pristiglih radova te sekcija u kojoj bi se prikazali pristigli kratki filmovi. Afirmiranjem što većeg broja profesora s matičnog Fakulteta, ali i drugih znanstvenih ustanova, željeli bismo organizirati različita predavanja po sekcijama zanimljivijima i atraktivnijima ne samo aktivnim sudionicima u projektu već i onim pasivnim nadajući se da ćemo popisom stručnih i kompetentnih imena doprijeti do sudionika kojima kroatistika nije primarno područje zanimanja. Konferencija bi se održala 20. i 21. listopada 2017. godine na Filozofskome fakultetu, a izlaganja bi bila predstavljena na hrvatskome ili engleskom jeziku. Budući da je Rijeka postala dijelom projekta Europske prijestolnice kulture, sigurni smo da bi i Konferencija doprinijela boljoj prepoznatljivosti Sveučilišta i grada Rijeke.Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva