Ogranak Matice hrvatske u Podstrani - najave

Znanstveni kolokvij o POLJICIMA u povodu tisućljetnice postojanja

Srijeda, 14. prosinca 2016. u Velikoj dvorani Matice hrvatske.

Ogranak Matice hrvatske u Podstrani

Matica hrvatska

Društvo Poljičana "Sveti Jure" Priko

Udruga zagrebačkih Poljičana "Sveti Jure"

pozivaju Vas na

Znanstveni kolokvij o
POLJICIMA
u povodu tisućljetnice postojanja (II. dio)

PROGRAM

9.15 POZDRAVNI GOVORI I OTVARANJE KOLOKVIJA
10.00 – 10.20 Ivo Velić i Josipa Velić, Zagreb: Pratemelji Poljica – geološki prikaz
10.20 – 10.40 Jakov Radovčić, Zagreb: Prirodoslovni supstrat Poljica kao podloga života i opstanka
10.40 – 11.00 Goran Andlar, Zagreb: Kulturni krajobrazi primorske Hrvatske – osvrt na ruralni prostor Poljica
(Rasprava i stanka za kavu)

11.30 – 11.50 Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Supetarski kartular – vrelo za ranosrednjovjekovnu povijest Poljica
11.50 – 12.10 Ivan Botica i Damir Karbić, Zagreb: Kako je složen najstariji prijepis Poljičkoga statuta?
12.10 – 12.40 Mate Gojsalić, Split: Novi izvori za spoznaju poljičke povijesti
12.40 – 13.00 Nenad Moačanin, Zagreb: Poljica pod osmansko-turskim vrhovništvom
(Rasprava i stanka za objed)

15.00 – 15.20 Marijo Reljanović, Zagreb: Političko-upravni odnosi izmeđi Poljica i Venecije na osnovu dukale Andree Grittia iz 1537. godine
15.20 – 15.40 Nediljko Mihanović, Zagreb: Maršal Marmont i Poljica
15.40 – 16.00 Maja Velicogna Novoselac, Zagreb: Pristupi restauraciji srebrenih predmeta sakralne baštine iz Kostanja
16.00 – 16.20 Antonina Srša, Zagreb: Konzervatorsko-restauratorski zahvati na liturgijskom ruhu župe Kostanje
16.20 – 16.40 Jurica Matijević, Split: Crkvena baština Donjeg Doca – prošlost, sadašnjost i budućnost
16.40 - 17.00 Josip Bilić, Zagreb: Poljički leksikon?
17.00 – 17.15 (Zaključna rasprava)

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva