Ogranak Matice hrvatske u Petrinji - knjige

Petrinjski obzor

01/ kolovoz 1990. - 33/ kolovoz 1995.

Urednik: Davor Salopek

Petrinjski obzor pokrenut je 1990. kao glasilo netom osnovanog prvog Ogranka, prve opozicijske stranke u Hrvatskoj, Hrvatske socijalno liberalne stranke, s namjerom da nakon 45 godina totalitarnog jednopar­tijskog režima podupre demokratizaciju društva i ra­zvoj višestranačja u Petrinji, u kojoj je taj režim imao u tom trenutku snažnog eksponenta u lokalnom po­litičaru Borislavu Mikeliću. Prva tri broja nastala su u Petrinji, a preostalih 30 u prognaničkim uvjetima u Zagrebu, kada je list od prvobitno isključivo poli­tičkog glasila poprimio ulogu povezivača raspršenih građana Petrinje, koji su kao prognanici tavorili izvan svoga okupiranoga grada i svojih razorenih domova. Dio naklade raspačavan je braniteljima na prvoj liniji obrane uz Kupu.

Jedan od osnovnih razloga, da se reprintiraju brojevi „Petrinjskog obzora" jest njegova uloga u povijesnom događanju, epohalnom lomu, kojem smo svjedočili i u kojem smo sudjelovali, a to je stvaranje hrvatske dr­žavne samostalnosti, kao ostvarenja vjekovnih težnji hrvatskog naroda. Upravo tako, u jednom prostorno i brojem ograničenom segmentu Hrvatske (riječ je o prostoru Petrinje i njenom stanovništvu) svjedočili smo i sudjelovali u stvaranju hrvatske samostalnosti. I ne radi se u ovom slučaju o institucionalnim forma­ma države i njene vlasti, nego o sazrijevanju spoznaja u svijesti ovog dijela hrvatskog naroda o svom identi­tetu, na kojima gradi i svoj opstanak.

Za reprint ovih novina odlučio sam se nakon potica­ja nekoliko domoljuba, a posebno, nakon ocjene su­građanina M.A., donatora niza pretodnih, pa i ovog izdanja Matice hrvatske u Petrinji. Naime, oni sma­traju, da uloga i sadržaj tih novina u tom vremenu predstavlja povijesni doprinos borbi za samostalnu i demokratsku Hrvatsku. I da se zato ta materija treba pružiti širem čitateljskom krugu, kako se neki doga­đaji i pogledi na tijek Domovinskog rata iz rakursa prognanih Petrinjaca ne bi olako zaboravili.

Iz proslova urednika Davora Salopeka

Petrinjski obzor

Arhiva

Klikni za povratak