Ogranak Matice hrvatske u Ozlju - najave

Znanstveni skup JEZIKOSLOVNA I KNJIŽEVNA KROATISTIKA U IZDANJIMA OGRANAKA MATICE HRVATSKE

Zavičajni muzej Ozalj, 24-25. listopada 2019.

U izdanju ogranaka Matice hrvatske, kojih je danas više od stotinu, od obnove rada 1990. godine do danas objavljeno je oko 7000 knjiga i časopisa. Da bi se ta izdanja primjereno vrednovala i da bi se sagledalo njihovo mjesto u suvremenoj književnosti, kao i u povijesti književnosti i u jezikoslovlju, Matica hrvatska, Odjel za književnost Matice hrvatske i Ogranak Matice hrvatske u Ozlju u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom Ivana Belostenca Ozalj organiziraju znanstveni skup posvećen isključivo izdanjima Matičinih ogranaka. Pokraj velike nakladničke tradicije Središnjice Matice hrvatske, koja je vezana uz Zagreb, a kontinuirano djeluje od 1844, za današnju je Hrvatsku barem jednako važno djelovanje Matičinih ogranaka, od kojih se mnogi izdvajaju i kao manji, ali ipak značajni izdavači.

U proteklim su desetljećima tako objavljene brojne pjesničke i prozne knjige, kao i vrijedni prilozi iz područja jezikoslovlja, dijalektologije, književne povijesti, teorije i kritike. Održavajući kulturni život u manjim sredinama, Matičini ogranci pridonose i decentralizaciji znanosti i kulture. Stoga se, u okolnostima krize čitanja, pa i smanjivanja funkcionalne pismenosti, skupom žele razmotriti dosezi i perspektive djelovanja ogranaka u području jezikoslovlja i književnosti.

Grad Ozalj odabran je kao mjesto održavanja skupa jer u geografskom smislu predstavlja srce Hrvatske, a za hrvatsku književnost i za hrvatski jezik ima veliko povijesno, kao i simbolično značenje.

Program

 

Četvrtak, 24. listopada

17.00
Pozdravne riječi organizatora skupa
Stipe Botica, predsjednik Matice hrvatske
Stjepan Bezjak, predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Ozlju
Gordana Lipšinić, gradonačelnica Grada Ozlja
Lahorka Plejić Poje, pročelnica Odjela za književnost Matice hrvatske
Ida Hitrec, tajnica za ogranke Matice hrvatske

 

Prva sesija
Moderatorica: Lahorka Plejić Poje

17.30 – 17.45
Ivan Pranjić: Tema Zrinski u nakladništvu Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu

17.45 – 18.00
Tomo Blažeka: »Hrvatski kajkavski kolendar« kroz tri stoljeća djelovanja

18.00 – 18.15
Bogdan Bošnjak: Natječaj »Moje drago serce«

18.15 – 18.30
Bernardina Petrović: Jezikoslovlje i književnost u časopisu »Luč« Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici
18.30 – 18.45
Mirko Marjanović: Edicija »Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga«

18.45 – 18.55
Goran Galić: 150 godina Vi(j)enca

19.15
Večera (Seljačko domaćinstvo Čulig)

 

Petak, 25. listopada

Druga sesija
Moderator: Stjepan Bezjak

9.00 – 9.15
Irena Krumes i Jasna Ažman: Kritičko izdanje »Sabranih djela Ivane Brlić-Mažuranić « u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Slavonskome Brodu

9.15 – 9.30
Ivan Trojan i Tatjana Ileš: »Književna revija« – jučer, danas, sutra

9.30 – 9.45
Ana Lemić i Jasminka Brala Mudrovčić : Lika i velebitsko primorje u hrvatskoj književnosti

9.45 – 10.00 
Đurđica Vuković: Riječi o »Riječima«

10.00 – 10.15
Dražen Ernečić: Blagodat cjelovitosti –  »Sabrana djela Frana Galovića I-VI «

10.15 – 10.30
Stjepan Sučić: Zavičajne čitanke ogranaka Matice hrvatske

10.30 – 10.45
Hrvojka Božić: Književna ostavština Dragojle Jarnević

 

10,45 – 11,15 Stanka za kavu

 

Treća sesija
Moderatorica: Ida Hitrec

11.15 – 11.30
Krunoslav Mikulan: Jezikoslovni, književno-teorijski i kulturno-povijesni rad prof. dr. sc. Zvonimira Bartolića

11.30 – 11.45
Ivan Viđen: Jezikoslovne i književno-kritičke teme u časopisu »Dubrovnik«

11.45 – 12.00
Igor Marko Gligorić: Blaž Tadijanović i Lovro Šitović iz suvremene perspektive

12.15 – 12.30
Sanja Benković-Marković: Prvi prijevod »Novog Zavjeta« na kajkavski (književni) jezik i zbirke narodnih pjesma zapisivača Kamenara, Kucelića i Oreškovića

12.30 – 12.45
Ivan Miškulin: Dijalektološka literatura u nakladništvu ogranaka Matice hrvatske s posebnim osvrtom na govore otoka Paga

12.45 – 13.00
Marija Malnar Jurišić: Kako se čuvaju govori čabarskog kraja – osvrt na izdanja Ogranka Matice hrvatske u Čabru

13.15 – 13.30
Ivan Janeš: O zaslugama Ogranka Matice hrvatske u Čabru  za očuvanje i zaštitu čabarskih govora

13.30 – 13.45
Lahorka Plejić Poje: Kroatistička struka između centra i periferije

14.00
Ručak (Seosko domaćinstvo Viki)

 

15.00 – 16.30
Teslinim svjetlom tragovima Slave Raškaj - izlet, razgledavanje znamenitosti Ozlja

 

 

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva