Ogranak Matice hrvatske u Osijeku - knjige

Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana

Zbornika radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa

 Glavni urednik prof. dr. sc. Miljenko Brekalo

Međunarodni znanstveno-stručni skup Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana održan je 16. i 17. rujna 2015. godine u Osijeku, a organizatori su bili Državni arhiv u Osijeku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Osijek, Ogranak Matice hrvatske Osijek i Društvo za hrvatsku povjesnicu u Osijeku. 

Skup je održan u spomen na Stjepana Sršana, hrvatskoga teologa i povjesničara koji je 1965. diplomirao teologiju na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu (danas Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu) i klasičnu filologiju 1978. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao je 1987. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Latinske pjesme slavonskih pjesnika tiskane u Osijeku u XVIII. i prvoj polovici XIX. stoljeća. 

Prof.dr.sc. Stjepan Sršan većinu svoga radnog vijeka proveo je u Državnom arhivu u Osijeku, što mu je omogućilo da svoj znanstveni interes usmjeri na izvorno istraživanje povijesti Osijeka i istočne Hrvatske. Objavio je veći broj knjiga, monografija, prijevoda i znanstvenih radova.

Iz predgovora glavnog urednika prof. dr. sc. Miljenka Brekala

O Stjepanu Sršenu i njegovoj djelatnosti pisali su: 

Ana Rajković, Anamarija Lukić, Branislav Miličić, Danijel Vojak, Dubravka Božić Bogović, Erika Žilić Vincetić, Franko Mirošević, Ivan Medved, Ivica Završki, Izet Šabotić, Jelena Červenjak Kmoniček, Josip Cvenić, Lidija Barišić Bogišić, Ljiljana Arambašić, Marta Husić, Melita Rončević, Miljenko Brekalo, Mira Kolar-Dimitrijević, Omer Zulić, Pavao Nujić, Petar Kerže, Sergej Filipović, Stevan Mačković, Stjepan Prutki, Vesna Božić-Drljača, Vlatko Dolančić, Zlata Živaković-Kerže, Zlatko Virc.

Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana

Arhiva

Klikni za povratak