Ogranak Matice hrvatske u Osijeku - knjige

Šime Pilić

Osječke sociološke teme

Urednik: Josip Cvenić

Djelo je izvorno, kako svojom tematikom tako i autorovim pristupom. Autor ukazuje na aktualne probleme hrvatskog društva koji su isprepleteni u samoj mijeni društva, društvenom razvoju. Analizira ih kroz aktualne procese deruralizacije i detradicionalizacije, kroz istraživanje regionalnih razlika i uvjetovanosti promjena, kroz učinke utjecaja globalnih integracijskih procesa na otvaranje hrvatskog društva i migracijske promjene. Uz te otvara i temu nastavničke profesije i novih odnosa u obrazovanju, koja je svakom društvu izuzetno važna, ali istovremeno i neprimjereno vrednovana. Stil pisanja odlikuje preglednost i jasnoću u polazišnim analizama, kao i u donošenju zaključaka. Knjiga Osječke sociološke teme vrijedan je doprinos boljem razumijevanju tranzicije hrvatskog društva. Ne samo da su se dogodile zasebne promjene poput promjene sela vezane uz modernizaciju, promjene navika vezane uz napuštanje tradicije, demografske promjene vezane uz migracije, gospodarske promjene vezane uz prijelaz na tržišnu ekonomiju i sl. već se dogodila promjena identitetu hrvatskog društva. 

 dr. sc. Antun Šundalić, red. prof. u trajnom zvanju

 

Knjiga Šime Pilić predstavlja originalni doprinos hrvatskoj sociologiji, ali i društvenim znanostima u cjelini. Crvena nit koja se provlači knjigom predstavlja bogato sociološko iskustvo i znanje autora koji prikupljene podatke čini životnim i stavlja ih u jasan teorijski kontekst, obogaćujući čitatelja i potičući ga na sociološku refleksiju. Podatci stoga nisu, kako se to ponekad događa kod istraživača u društvenim znanostima, skup činjenica za koje je teško odrediti zašto su važne i zašto ih je istraživač uopće prikupio, nego čine jedinstvo sa sociološkim teoretiziranjem te analitičkim i svakodnevnim uvidom u temeljne procese koji se pred našim očima odvijaju u hrvatskome društvu. Stoga se knjiga čita lako, ali i s osjećajem da se bavi onim temama o kojima ovisi daljnji društveni razvoj, a možda i demografski i kulturni opstanak hrvatskog društva.

dr. sc. Željko Pavić, izv. prof.

Recenzenti: dr. sc. Antun Šundalić, red. prof, dr. sc. Željko Pavić, izv. prof.

Autori

Osječke sociološke teme

Arhiva

Klikni za povratak