Ogranak Matice hrvatske u Osijeku - knjige

Milica Lukić Vera Blažević Krezić

Divanimo, dakle postojimo

Književnojezične i jezičnopovijesne studije

Kroz dva dijela “Divani i divandžije” te “Šokci među glagoljašima” u knjizi se govori o zapostavljenim piscima iz područja jezikoslovlja iz Slavonije te iznose dokazi o postojanju tragova glagoljice u Slavoniji. Sadrži 11 studija, koje govore o jezikoslovlju od 9. i 10. stoljeća do najnovijih vremena. 

"S obzirom da je riječ o studijama koje su rezultatom višegodišnjih znanstvenoistraživačkih interesa i napora izv. prof. dr. sc. Milice Lukić, a unazad nekoliko godina i njezine asistentice Vere Blažević Krezić, te da je riječ o temama i osobama koje su do tog vremena predstavljale neistraženu i marginaliziranu paleokratističku problematiku (jer s jedne strane pripadaju vanjskoj povijesti jezika, a s druge slavonskom području), bez ustezanja se može istaknuti da su okupljene studije o glagoljaškim temama u Slavoniji, kakve nudi ova knjiga, dugo očekivane i potrebne u hrvatskoj filološkoj znanosti - kolegama profesorima i studentima jednako koliko i entuzijastima i povjesničarima amaterima koji će, primjerice u marginama, pronaći zanimljive slikovne priloge i kulturnopovijesne informacije. Uza sve neka je rečeno i ovo - bogat individualni profil i svestranost autorica usmjeravaju ovaj rukopis prema populariziranju novih metoda i interdisciplinarnoj, a i intermedijalnoj budućnosti svake, pa i filološke znanosti."
- Loretana Farkaš Brekalo, sa stražnjih korica knjige

Nagrade:
Povelja uspješnosti na Danima Josipa i Ivana Kozarca (Vinkovci, 2014)
Zlatna povelja Matice hrvatske (Glavna skupština Matice hrvatske, Sinj, 2016)

Divanimo, dakle postojimo

Arhiva

Klikni za povratak