Ogranak Matice hrvatske u Opatiji - najave

Predavanje Krešimira Bikića BIBLIJSKI NOVAC

Petak, 26. listopada 2018. godine s početkom u 19 sati u auditoriju Ville Antonio.

slika

Ogranak Matice hrvatske u Opatiji organizira za članove i građanstvo javno predavanje s projekcijama pod naslovom:

BIBLIJSKI NOVAC

Krešimir Bikić, mag. theol.

Autor će na pristupačan način prikazati vezu između dva, par excellance, povijesna izvora, Biblije i numizmatike. U 6. st. pr. Kr. u zemlji Izraelskoj počinje se zapisivati Biblija, koja je do tada bila prenošena usmenim putem. U isto vrijeme na području današnje zapadne Turske, u tadašnjoj Lydiji, pojavljuju se od vladara obilježeni komadi plemenitih metala, kao ekvivalent vrijednosti drugih roba, tj. kao praktično i unificirano sredstva plaćanja, novac. Popularna je fraza da se svijet od tada do dana današnjeg i vrti oko novca.

Biblija je svakome tko proučava povijest, ali i drugim znanstvenima, neiscrpni izvor informacija. Jednako tako je i numizmatika, dio povijesne znanosti koja se bavi proučavanjem povijesnog i suvremenog kovanog i papirnog novca kao predmetima od povijesnog, političkog, kulturnog, ekonomskog i umjetničkog značenja.

Autor je predavanja po svom obrazovnom profilu teolog, a u svom djelatnom profilu profesionalni numizmatičar, te svakodnevno u svom radu i interesu spaja ova dva svijeta. Predavanjem s projekcijama nastojati će auditoriju dati informacije koje, barem u numizmatičkom smislu, dopunjuju sliku dijela antičke povijesti vezan uz spominjanje novca u Bibliji.Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva