Ogranak Matice hrvatske u Opatiji - izvješća

održano predavanje DANI KADA JE RAT KUCAO NA VRATA OPATIJE Roberta Žigulića

31. siječnja 2023. godine, OMH Opatija je bio organizirao javno predavanje pod naslovom: Dani kada je rat kucao na vrata Opatije. Autor i predavač, prof. dr. sc. Roberto Žigulić iz Ike, je predavanje bio zamislio kao kolaž lokalnih događaja iz 1991. godine, u kojima su sudionicima bili građani Opatije i ostatka Liburnije.

Ugroza potaknuta ratom, posljedica je neorganiziranosti lokalnih ustrojbenih jedinica na Liburniji, koje u svojem sastavu nisu imale svu potrebnu logistiku za takva stanja. Poimence je, nadalje, obradio genezu nastajanja više institucija u gradu Opatiji, koje su bile, a pravilu, ad-hoc ustanovljene, a čija je uloga bila ustrojiti sve nužno potrebno za obranu Hrvatske u tom jednom dijelu.

Predavanje se djelomično temeljilo na dijelu saznanja do kojih je predavač došao istraživanjem povijesnih vrela koja se odnose na bivšu Općinu Opatija (teritorij današnjeg grada Opatije te općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga). Obrađeno je razdoblje od formiranja tzv. Vlade demokratskog jedinstva od sredine srpnja 1991., pa do kraja iste godine.

Osnovna nit predavanja bila je usmjerena na proces pripremanja, pokretanja, te provođenja organiziranih obrambenih aktivnosti, te na razjašnjavanje uloga i doprinosa društvenih struktura i pojedinaca koji su u tome sudjelovali. U taj skup se ubrajaju Skupština općine Opatija i njezino Izvršno vijeće, Krizni štab općine, Sekretarijat Narodne obrane, Policijska postaja Opatija, Teritorijalna obrana, odredi Narodne zaštite i drugi. Nadalje, kroz predavanje se prati njihova povezanost s bitnim događajima koji su u to vrijeme okupirali opatijsku javnost, a koji su za cilj imali zaštita građana i imovine od ugroze JNA i pete kolone. Pod time se posebno misli one dijelove logistike JNA koji bi na bilo koji način mogli ugroziti sigurnost građana, na skladište goriva u mjestu Šapjane i na skladište naoružanja i streljiva u Liscu. Također je bila raspravljena problematika s tzv. Villom Mamula i s tzv. oficirskim stanovima u Opatiji koji su bili rabljeni u svrhu obavještajnih aktivnost. Preleti borbenih aviona te nazočnost ratnih plovila u Kvarnerskom zaljevu percipirana je kao izravna ugroza. Naime takva su djelovanja zrakoplovstva i mornarice negativno djelovala na civilno stanovništvo.

Od ostalih tema predavanje se bavilo praćenjem provođenja raznih ratnih mjera kao što je ograničavanje kretanja stanovništva, pooštreno čuvanje vitalnih objekata, zamračivanje i potpuno isključivanje javne rasvjete te skraćena školska nastava, postavljanje prepreka na prilaznim putevima, osposobljavanje i dovođenje u red javnih skloništa itd. Stanovništvo je bilo vrlo dobro obavještavano o svim događajima putem lokalnih medija, tiska i radijskih programa.

Posebna pažnja u predavanju posvećena je dolasku i zbrinjavanju prognanika sa ratnih područja te prikupljanju inozemne i tuzemne pomoći kako za prognanike, tako i za opatijske institucije koje su o njima, ali i o stradalima u ratnim operacijama u to doba brinule. Opatija je naime imala podosta neiskorištenih hotelskih kapaciteta, što je bilo posljedica ratnih aktivnosti u njezinoj blizini, te se samim time bilo omogućeno promptno zbrinjavanje prognanika.

Predavač je napomenuo da je iznesena građa samo manji dio onoga što se na tom području događalo. Također je napomenuto kako su se s Liburnije i okolnih gradova i mjesta na prvu crtu obrane u Lici i drugim dijelovima Hrvatske upućivale, jedinice mobiliziranog i dobrovoljačkog sastava. Predavanje je bilo popraćeno mnoštvom slikovnih priloga, situacija, osoba i dokumenata, a nakon završetka razvila se veoma emotivna rasprava u kojoj su najviše sudjelovali upravo oni koji su i bili sudionicima tih događaja.

Julijan Dobronić

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva