Ogranak Matice hrvatske u Opatiji - izvješća

Održano javno predavanje 170 GODINA NOVCA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI I. DIO

Ogranak MH u Opatiji organizirao je 19.9.2019. godine u suradnji s Općinom Lovran javno predavanje  u Lovranu. Naslov predavanja je bio 170 godina novca u Primorsko-goranskoj županiji I. dio. 

Autor predavanja dr. sc. Julijan Dobrinić, prof. emeritus, je razmatrao pojavu lokalnog novca na području današnje Primorsko-goranske županije iz sredine XIX. stoljeća. To razdoblje obilježeno je revolucionarnim tendencijama i previranjima u tadašnjoj carevini Austriji. Tron napušta nesposobni car Ferdinand I., a nastupa mladi Franjo Josip I. U nekoliko godina burnih događanja političke i ekonomske prilike rezultirale su brojnim promjenama u novčarskim tokovima, pa i nedostatkom sitnog novca u svim dijelovima carevine. Predavanjem su prikazane numizmatičke posljedice u kratkom razdoblju od 1848. do 1950. godine. To je razdoblje interesantno, jer je u njemu došlo do emisije sitnog papirnog novca – bonova u Rijeci (Fiume) i Bakru, koji su trebali biti zamjena za nedostajući sitni novac, potreban tadašnjem građanstvu za podmirivanje svakodnevnih potreba. U Rijeci je bilo tri emisije bonova u razdoblju od 1848.-1950. godine, a u Bakru dvije emisije u 1849. godini. Uporaba tog platežnog sredstva trajala je do uređivanja stanja u austrijskom novčarstvu, dolaskom na vlast cara Franje Josipa I. i do početka emitiranja novog novca.


Kovanice i bonovi grada Rijeke (Fiume) i Bakra

Dio auditorija
Dio auditorijaUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva