Ogranak Matice hrvatske u Opatiji - izvješća

Predavanje Ranka Starca ARHEOLOŠKA BAŠTINA OPATIJSKOG ZALEĐA I KASTAVŠTINE

Ogranak MH u Opatiji, u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka, organizirao je za članove i građanstvo javno predavanje s projekcijama Arheološka baština opatijskog zaleđa i Kastavštine. Autor Ranko Starac, arheolog, kustos Arheološkog odjela PPMHP-Rijeka, je prezentacijom niza grafičkih priloga na pristupačan način prikazao trenutno stanje nepokretne arheološke baštine te rezultate i spoznaje recentnih arheoloških istraživanja na području omeđenom masivom Učke i Čićarije, granicom sa Slovenijom, masivom Obruča i zapadnim prigradom Rijeke. Posebno je izdvojio pojedinačne nalaze u gradu Kastvu i na Gradini u Klani. Istaknuo je potencijalno značajne, ali mahom potpuno neistražene ili urbanizacijom devastirane lokalitete. Prvi put će se zainteresiranoj javnosti predstaviti novopribavljeni predmeti iz pretpovijesnog razdoblja iz okolice Klane i sa Zameta. U dijelu prezentacije predavač se osvrnuo na potencijal potpuno zanemarene arheološke i arhitektonske baštine Veprinca, kao jedinog naselja na području grada Opatije s kontinuitetom trajanja života od tri tisuće godina.

(Julijan Dobrinić)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva