Ogranak Matice hrvatske u Ogulinu - izvješća

Tiskan kalendar Ogranka Matice hrvatske u Ogulinu za 2023. godinu

Već više od 25 godina Ogranak Matice hrvatske u Ogulinu njeguje tradiciju tiskanja kalendara za iduću godinu. Zanimljivost kalendara je što se iz godine u godinu mijenjaju teme isključivo vezane uz Ogulin i ogulinski kraj, njegove prirodne ljepote, povijesnu i kulturnu baštinu, usmenu predaju, običaje te je na taj način tradicionalni kalendar postao i svojevrsni spomenar i zapis vremena o jednom gradu i svake godine kalendar nudi jedan novi pogled na svoj grad. 

Prošle godine Ogranak je pripremio izložbu Ukorak s vremenom na kojoj su bili izloženi svi dosadašnji kalendari te se moglo vidjeti bogatstvo ideja i zanimljivih tema u više od 25 kalendara.

Za 2023. godinu odabrana je tema Ogulin – portret grada camerom obscurom, a temelj kalendara su fotografije nastale u okviru fotoradionice koju je Hrvatski fotosavez priredio u suradnji s Gimnazijom i strukovnom školom Bernardina Frankopana i Pučkim otvorenim učilištem Ogulin u svibnju 2021. godine. Sudjelovalo je 20-ak članova Fotografskog kluba Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana i Kino kluba Pučkog otvorenog učilišta Ogulin koji su istraživali vizure svoga grada bilježeći ih camerom obscurom i tehnikom kemograma. Urednica kalendara je profesorica Marija Trdić Ćuk.  

OMH u Ogulinu

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva