Ogranak Matice hrvatske u Mostaru - najave

Znanstveni skup Hrvatski prirodoslovci 32

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilišta u Mostaru, Ulica Matice hrvatske bb

Prikaz skupa koji je objavljen u Vijencu broj 773 od 25. listopada 2023.

10:00 Otvaranje skupa

10:30 Dr. sc. Branko Hanžek
Elza Vernić, dipl. phil. – istaknuta metodičarka nastave fizike

 10:50 Prof. dr. sc. Stipe Kutleša
Petar Bakula (Posušje, 1816. – Mostar, 1873.), svećenik,  hrvatski prosvjetitelj i pisac, učitelj i ljekarnik

11:10 Dr. sc. Nenad Raos
Nobelovac Vladimir Prelog kao stipendist Hrvatskoga kulturnoga društva Napredak

11:30 Prof. dr. sc. Darko Veljan
Zvonimir  Janko (1939. – 2022.) profesor matematike u Heidelbergu

11:50 Izv. prof. dr. sc. Ivica Martinjak
Algebra i tri tipa specijalnih matrica

12:10 Stanka

12:30
Prof. dr. sc. Anita Dedić,
prof. dr. sc. Dragan Škobić,
prof. dr. sc. Svjetlana Stanić Koštroman,
prof. dr. sc. Anđelka Lasić,
mr. biol. i kem. Sanja Duranović i
mr. eksp. biol. Josip Primorac
Biološki monitoring površinskih voda slijevnog područja Jadranskoga mora u Bosni i Hercegovini

12:50 Prof. dr. sc. Anđelka Lasić
Biljnogeografske karakteristike Zapadne Hercegovine

 13:10 Mr. sc. Zvonko Pađan
Stećci – endemski bosanskohercegovački srednjovjekovni nadgrobni spomenici i njihov odjek u novijoj hrvatskoj spomeničkoj umjetnosti

13:30 Prof. dr. sc. Miran Pehar i prof. dr. sc. Lidija Vladić Mandarić
Povijesni razvoj Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
                              

13:40 Prof. em. Paula Durbešić
O osnivanju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih I odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostarumoja sjećanja

13:50 Mr. sc. Barbara Bulat, glavna urednica
Predstavljanje časopisa Prirodoslovlje

14:00 Akademik Nikola Ljubešić
Završna riječUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva