Ogranak Matice hrvatske u Kupresu - izvješća

Održana promocija knjige “Vareške suze” autorice Grete Filipović

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Kupresu održana je promocija knjige “Vareške suze” autorice Grete Filipović u pastoralnom centru "Kraljica Katarina" u župnoj crkvi Sv. Obitelji. O knjizi su govorili Ilija Orkić, Brane Vrbić, Zrinka Mandurić, Mario Andrić i Greta Filipović.

Knjiga je objavljena u nakladi Hrvatskoga dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH. U njoj autorica, tada djevojačkog prezimena Mijatović, opisuje svoj život u mjestu Careva Ćuprija općina Olovo, od ranoga djetinjstva do odrastanja i poslova koje je radila, uključujući i dužnost vijećnice u Olovu. Nesretni rat prekida idilični život jer ni ona, ni njezina obitelj nisu pošteđeni teške i neizvjesne sudbine Hrvata u dolini rijeke Krivaje od Zavidovića i Olova do Vareša.

Knjiga je nastala kao potreba autorice da progovori o strahotama koje je kao žena, sestra, kći, Hrvatica, doživjela u proteklom ratu, ali i da ohrabri druge žene koje su imale, ili imaju slične sudbine, da se odvaže, prijave nasilje, prijave počinitelje kako bi svatko odgovarao za svoja (zlo)djela.

Gretin brat je zatočen u Varešu, a da bi saznala istinu o njemu i uvjerila se da je još uvijek živ, 25. siječnja 1994., odlazi u Vareš da ga posjeti, gdje postaje žrtvom grupnog silovanja.  Pod prijetnjom smrću, od strane zločinaca, kako njoj, tako i njezinim bližnjima, Greta je godinama nijemo šutjela o tom stravičnom danu, noseći bol duboko u sebi i boreći se čak i sa suicidalnim mislima i nakanama od čega ju je krunica u majčinim rukama odvratila. Ipak, zatomljena bol i suspregnute suze dobile su priliku izaći i olakšati njezinu dušu kroz knjigu “Vareške suze” koju je objavila 30 godina nakon zločina.

Promociju knjige svojim nastupom uveličao je naš mali župni zbor Sv. Obitelji.

OMH u Kupresu

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva