Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - najave

Tribina "Quo tendimus? Quid facere?" Zorislava Šojata

Četvrtak, 20. travnja 2023. godine u 16:00 sati. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Ulica Milislava Demerca, glavna zgrada.

U povodu Dana Grada

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima
i
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

pozivaju Vas na tribinu

Quo tendimus?
Quid facere?

Gost tribine: Zorislav Šojat,
stručni suradnik, Centar za informatiku i računarstvo Institut Ruđer Bošković

Četvrtak, 20. travnja 2023. u 16:00
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Ulica Milislava Demerca, glavna zgrada

Quo tendimus?Quid facere?

 Živeći u ljudskim "trudom" izazvanome šestome velikome izumiranju vrstah, u dobu kada smo stvorili sviet koji se više stubokom ne mienja svakih nekoliko tisućah, ili stotinah godinah, već se stubočna promjena mjeri mjesecima i tjednima (primjerice podpuno nenadana i  neočekivana pojava inteligentnih elektronskih mozgovah, čiji se razvoj i postignuća ovih danah mjere u tjednima, pa ponekad i danima), prieko je potrjebito udružiti sve naše ljudske snage u sagledavanju budućnosti koju želimo i načina kako ju ostvariti.

Iz tisućljetnoga družtva zasnovanoga na tvari i radu živih bićah pred tristotinjak godinah prieđosmo u drutžtvo koje se zasniva na radu neživih strojevah, a onda pred tridesetak godinah odjednom se nađosmo u družtvu zasnovanome na obaviesti, i još ne razumiemo glavne odlike te promjene.
Ta zbunjujuća naglina promjenah proizlazi, dakako, iz znanja što proizlazi iz znanja što proizlazi iz znanja... A znanje skupljamo prvjenstveno znanstveno-umjetničkim radom i prenosimo na djecu 
prosvjetnim (a ne obrazovnim!) radom. I do toga skupljanja znanja  oduviek dolazimo kroz izdavačtvo. No upravo ta silna promjena u  zadnjih tridesetak godinah, kada više ne prodajemo tvar, nego dijelimo obaviesti, u nesnalaženju u njihovoj bitnoj drukčiosti, dovela je do toga da upravo ono što je važno, moć povjerenja u pročitano i moć objavljivanja saznatoga, moć razprave o saznatome i dorade znanja, postane žrtva izdavačkoga sustava (čija je čista dobit preko 60%!).

Iz tih je razlogah neprieporno da nam je, kao ljudskoj vrsti, jednome sićušnome djeliću postojanja na ovome divnome planetu Zemlji, temeljna potrjeba hitno stvoriti sustave koji će nam omogućiti upregnuti sva naša znanja, u povjerenju prema onome što saznajemo, da zajednički krenemo prema jedinome rješenju, prema družtvu znanja u jedinstvu novonastajećega (in spe) ustroja suprožete i dobrohotne zajednice prirode, ljudih i strojevah.

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva