Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - najave

Koncert - Laura Vadjon (barokna violina) i Pavao Mašić (orgulje)

Srijeda, 5. lipnja 2019. u 19.30, konkatedrala Svetoga Križa, Križevci.

PROGRAM

Franjo Dugan: Toccata u g-molu

Dario Castello: Sonata seconda

Franjo Dugan: Preludij u Es-duru, Fugeta u Es-duru, Fugeta u cis-molu, Fugeta u As-duru

Johann Heinrich Schmelzer: Sonata quarta (1664)

Franjo Dugan: Andante con moto u C-duru, Verset u gis-molu, Verset u f-molu, Preludij i fuga u G-duru

Arcangello Corelli: Sonata „La Follia”, op. 5, br. 12, skladbe za violinu i orgulje

Laura Vadjon prva je hrvatska umjetnica na baroknoj violini te jedna od začetnica novih stilskih kretanja i vodeće ime na području reprodukcije glazbe starih epoha u Hrvatskoj. Ravnateljica je i koncertna majstorica Hrvatskog baroknog ansambla s kojim od 1999. godine ostvaruje iznimne uspjehe u Hrvatskoj i inozemstvu, donoseći na pozornice brojne hrvatske praizvedbe djela zaboravljenih skladatelja kao i velikana razdoblja glazbenog baroka i klasike.
Redovito surađuje s nizom najznačajnijih imena svjetske barokne glazbene scene, te je članica London Handel Orchestra s kojim redovito nastupa u Velikoj Britaniji, napose na Handelovom Festivalu svakog proljeća u prestižnim dvoranama i crkvama Londona. U interpretaciji solističke i komorne glazbe ostvarila je mnogo uspješnih koncertnih i diskografskih projekata, a posebno se istaknula kao interpret glazbe ranog talijanskog baroka te djela Handela i Mozarta. Glazbenica je izuzetno prepoznatljivog i osebujnog tona, stila te glazbeno interpretativne delikatnosti, a odlikuje se originalnim i promišljenim izvedbama uz veliko poznavanje dramatskih i afektivnih značajki glazbe baroknog razdoblja.
Laura Vadjon muzicira na autentičnom povijesnom glazbalu, radu talijanskog graditelja Giovannia Battiste Guadagninija iz 1751. godine. Koncertirala je u dvadesetak zemalja Europe, Rusiji, Japanu i Južnoj Americi te je dobitnica nagrada Milka Trnina i Porin, kao i brojnih drugih hrvatskih stručnih priznanja s Hrvatskim baroknim ansamblom: Orlando (DLJI 2014.), Ivan Lukačić (VBV 2016.). Profesorica je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu od 1995. gdje predaje komornu glazbu 17. i 18. st. s naglaskom na povijesno-stilski obaviještenu interpretaciju. Ravnateljica je uspješnog i jedinstvenog Korkyra Baroque Festivala čiji programi na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu predstavljaju vodeće svjetske ansamble i soliste specijalizirane za izvođenje glazbe baroka i klasike na starim instrumentima.

Pavao Mašić, dobitnik nagrade Grand Prix Bach i nagrade publike na Bachovom natjecanju orguljaša u Lausanni (2006.), razvija uspješnu karijeru koncertnog orguljaša i čembalista. Kao glavni orguljaš crkve sv. Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, Mašić nastavlja bogatu tradiciju sviranja orgulja koja se u toj povijesnoj crkvi kontinuirano bilježi još od 1359. Usporedno djeluje u zvanju izvanrednog profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje razvija široku pedagošku djelatnost.
Redovito koncertira diljem Rusije, Europe, Izraela i Južne Amerike, a kvaliteta njegova umjetničkog djelovanja prepoznata je s više od 25 važnih inozemnih i domaćih nagrada nagrada (Grand Prix Bach de Lausanne, Ivo Vuljević, Kantor, Jurica Murai, Ivan Lukačić, Orlando, Porin, Milka Trnina, Nagrada grada Zagreba, Nagrada grada Šibenika, Porin). Iza njega su mnoge značajne izvedbe: Šest partita i Umijeće fuge J. S. Bacha, Rođenje Gospodinovo Oliviera Messiaena, integralne izvedbe orguljskih opusa J. S. Bacha, C. Francka i D. Buxtehudea (u suradnji s Antom Knešaurekom), koncerti za orgulje i orkestar Francisa Poulenca, Ante Knešaureka, Stjepana Šuleka i Silvija Foretića, kao i intenzivan rad na pripremi i tisku sabranih djela za orgulje Anđelka Klobučara.
Snima za Hrvatsku radioteleviziju i Croatiju Records; raznolika diskografija uključuje pet solističkih albuma ovjenčanih s ukupno jedanaest Porina, od čega su čak dva albuma: 1685. (2011.) i Bach: Umijeće fuge (2017.) proglašeni najboljim klasičnim albumima godine. Njegov recentni dvostruki album pod nazivom Franjo Dugan: Sabrana djela za orgulje po prvi put predstavlja čitav orguljski opus tog istaknutog skladatelja i orguljaša zagrebačke katedrale.

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva