" />

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - najave

ZNANSTVENI SKUP posvećen Bulcsúu Lászlόu
(uz 95. obljetnicu rođenja)

Ponedjeljak 9. listopada 2017. od 9:30 sati, u Multimedijskom centru Gradske knjižnice "Franjo Marković"

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima
i
Hrvatsko filološko društvo
pozivaju Vas na

ZNANSTVENI SKUP posvećen Bulcsúu Lászlόu
(uz 95. obljetnicu rođenja)

Čast nam je pozvati Vas na znanstveni skup posvećen Bulcsúu Lászlόu, koji će se održati u ponedjeljak 9. listopada s početkom u 9:30 sati, u Multimedijskom centru Gradske knjižnice "Franjo Marković" (Trg sv.Florijana 14, Križevci).

Program skupa:

9:00  Polaganje vijenca na grob profesora Lászlόa

9.30
Otvaranje skupa (Radoslav Katičić)
Pozdravne riječi (Renata Husinec, Anita Skelin Horvat,
August Kovačec...)
Dodjela nagrade „Bulcsú Lászlό” za filologiju

10.00 – 12.00
Jezikoslovni ogledi
Predsjedava: Zrinka Jelaska
Ranko Matasović: Latinski honor, honorare, honestas: indoeuropska etimologija
Neda Pintarić: Zajednički slavenski korijeni kalendarskih naziva i njihova primjena u pragmafrazemima
Maslina Ljubičić: O povratnim posuđenicama
Mijo Lončarić: Lászlό, kajkavština i transkripcija
Krunoslav Puškar: Obiteljski nadimci potkalničkoga Prigorja
Bojan Marotti: Vrste pravopisa

11.30 – 12.00
Diskusija

12.00 – 12.30
Stanka

12.30 – 13.15
Humanistička informatika
Predsjedava: Vjera Lopina
Marko Tadić: Na razmeđi algebarske lingvistike, matematičke logike i informatike
Karolj Skala: Primjena računala u jezikoslovlju i ICT nazivlja – doprinos profesora Lászlόa
Šandor Dembitz: Strojna obrada hrvatskog jezika – mađarski doprinosi

13.15 – 13.30
Diskusija

13.30 – 15.00
Ručak

15.00 – 15.45
Doprinos hrvatskom prevodilaštvu
Predsjedava: Renata Husinec
Josip Užarević: O Lászlόovim prijevodima s ruskoga
Jadranka Brnčić: Lászlόva zmija
Mislav Ježić: Prijevodi kao jezikoslovni prinosi

15.45 – 16.00
Diskusija

16.00 -17.00
Sjećanja učenika, suradnika i prijatelja profesora Lászlόa
Predsjedava: Bojan Marotti
Sudjeluju: Marko Grčić, Vesna Samobor, Vjera Lopina,
Jasna Vince...

17.30
Otvorenje izložbe probranih knjiga i rukopisa jezikoslovne tematike iz fonda Knjižnice Grkokatoličke katedrale

Bulcsú László (Čakovec, 1922. – Čabraji, Križevci, 2016) bio je hrvatski jezikoslovac, prevoditelj i informatolog koji je govorio četrdesetak jezika. Po ocu je Mađar, a po majci Hrvat. Bio je poznat kao veliki borac protiv tuđica (posebice anglizama i balkanskih riječi) u hrvatskome jeziku, „hrvatski Šulek naših dana” (S. Babić). Radio je kao profesor na Filozofskome fakultetu, a predavao je i na sveučilištima u SAD-u. Bavio se matematičkom lingvistikom, bio je jedan od pionira strojnoga prevođenja (pitanje broja u jeziku), na Sveučilištu je zasnovao informatiku u humanističkim disciplinama, među prvima započeo računalno obrađivati (hrvatske) tekstove; u razmjerno malobrojnim radovima iznosi originalna znanstvena gledišta. Bavio se filološkim tumačenjem i jezikoslovnom raščlambom klinopisnih tekstova (asiriologijom) pa je preveo s izvornika niz temeljnih tekstova stare mezopotamske književnosti. Neprocjenjiv je Lászlóv prinos u radu Zagrebačkoga lingvističkoga kruga od njegova osnutka 1956., gdje je sustavno promicao i tumačio najnovije metode u jezikoslovnim istraživanjima.Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva