Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - najave

Znanstveni skup HRVATSKI PRIRODOSLOVCI 22 - Povijest hrvatskoga prirodoslovlja Koprivničko-križevačke županije

18. i 19. listopada 2013, Gradska viječnica, Ivana Zakmardija Dijakovečkog 12, Križevci

Pokrovitelji
Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti
Grad Križevci

Suorganizatori skupa
Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije u Križevcima
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima


Četvrtak, 17. listopada
18:00 Posjet knjižnici Grkokatoličke biskupije u Križevcima
Željko Vegh, knjižničarski savjetnik
Knjige iz prirodnih znanosti u knjižnici Grkokatoličke biskupije u Križevcima

Petak, 18. listopada
9:00 Otvaranje i pozdravne riječi
Predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Križevcima
Pročelnica Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske
Predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Predstavnik Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
Predstavnik Koprivničko-križevačke županije
Predstavnik Grada Križevaca
Izlaganja i rasprave
Predsjedaju: akademik Teodor Wikerhauser i prof. dr. sc. Paula Durbešić
9:40 mr. sc. Renata Husinec
Križevačko gospodarsko i šumarsko učilište
10:00 prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar  i akademik Nenad Trinajstić
Križevačko učilište i prvo institucionaliziranje kemijskih (lučbenih) istraživanja u Hrvatskoj
10:20 mr. sc. Franjo Husinec
Doprinos križevačkih liječnika unaprjeđenju hrvatskoga zdravstva
10:40 prof. dr. sc. Draško Šerman
Dr. Milislav Demerec: Od Križevaca do Cold Spring Harbora
11:00 Stanka
11:20 mr. sc. Franjo Husinec i mr. sc. Renata Husinec
Dr. Fran Gundrum Oriovčanin (1856-1919), pionir socijalne medicine u Hrvatskoj
11:40 Zoran Homen, prof.
Marcel pl. Kiepach (1894-1915), izumitelj na polju elektrotehnike
12:00 prof. dr. sc. Vesna Vučevac-Bajt
Prof. dr. sc. Josip Ubl (1844-1925), tvorac hrvatskoga veterinarskog nazivlja
12:20 Rasprava
13:00 Ručak
Predsjedaju: mr. sc. Franjo Husinec i prof. dr. sc. Darko Veljan
15:00 prof. dr. sc. Zvonimir Jakobović
Mijo Kišpatić u prirodoslovnim knjigama Matice hrvatske
15:20 Darko Mihelj, dipl. ing. biol., dr. sc. Sanja Kovačić i dr. sc. Ljerka Regula-Bevilacqua
Flora kalničkog područja u djelu Flora Croatica
15:40 doc. dr. sc. Antun Alegro i Darko Mihelj, dipl. ing. biol.
Kalnička šašika (Sesleria juncifolia Jáv.)
16:00 Darko Mihelj, dipl. ing. biol. i dr. sc. Sanja Kovačić
Botanički opus dr. Josipa Kalasancija Schlossera, viteza Klekovskog
16:20 Stanka
16:40 prof. dr. sc. Marijan Bošnjak i dr. sc. Krunoslav Kovačević
Rativoj Seiwerth – kemičar, ugledni sveučilišni profesor, znanstvenik, izumitelj i gospodarstvenik
17:00 akademik Sibe Mardešić i prof. dr. sc. Darko Veljan
Profesor Vladimir Vranić (1896-1976), matematičar i pionir elektroničkog računarstva u Hrvatskoj
17:20 mr. sc. Zvonko Pađan
Odjeci prirodoslovlja u Mohorovičićevoj arhitektonskoj analizi
17:40 Rasprava

Subota, 19. listopada
Povodom 200. obljetnice rođenja Ljudevita pl. Farkaša Vukotinovića

Predsjedaju: mr. sc. Renata Husinec i prof. dr. sc. Nikola Ljubešić
9:00 mr. sc. Jelena Borošak-Marijanović
Ljudevit pl. Farkaš Vukotinović – povodom dvjestote obljetnice rođenja
9:20 prof. dr. sc. Paula Durbešić i dr. sc. Martina Šašić
Doprinos Ljudevita pl. Farkaša Vukotinovića entomološkoj znanosti
9:40 dr. sc. Berislav Šebečić
Ljudevit pl. Farkaš Vukotinović kao rudarski poduzetnik
10:00 Stanka
10:20 dr. sc. Srećko Božičević
Ljudevit pl. Farkaš Vukotinović i prirodoslovlje
10:40 akademik Ante Stamać
Univerzalni duh Ljudevita pl. Farkaša Vukotinovića
11:00 mr. sc. Barbara Bulat
Predstavljanje časopisa »Prirodoslovlje«
11:20 prof. dr. sc. Nikola Ljubešić
Završna riječ


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva