Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - knjige

Marija Zegnal Koretić

Zdrav duh u zdravom tijelu

Najvažniji predmet u školu

Urednica: Renata Husinec

Autorica teksta Marija Zegnal Koretić, kao doktorica znanosti kineziologije i sportska stručnjakinja, fokusira se na važnost i primjenu tjelesne aktivnosti, kako u sportu i sportskoj rekreaciji, tako i u općoj zdravstvenoj kulturi. Tjelesno vježbanje dovodi do značajne veze s obrazovnim sustavom, na što nas upućuje sam podnaslov knjige, Najvažniji predmet u školi. Dobro strukturiranim i sistematiziranim tekstom autorica jasno definira i upoznaje čitatelja s razumijevanjem osnovnih
pojmova koji se odnose na ljudsko kretanje, tjelesno vježbanje i opću tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Posebnu pozornost posvećuje početku primjene tjelesnih vježbi u odgojno-obrazovnom radu prateći njihov razvoj kroz značajne povijesne epohe. Trend razvoja i promjene u primjeni tjelesnog vježbanja na svim obrazovnim razinama uočava se na teritoriju Republike Hrvatske, a u užem smislu i na teritoriju grada Križevaca, stoga tekst u knjizi pod naslovom Zdrav duh u zdravom tijelu zaslužuje pažnju šire akademske zajednica.
Autorica dobro definira ciljeve i zadatke koji se ostvaruju primjenom tjelesnih vježbi tijekom nastavnog procesa, ali i sportom u školi. Ukazuje na važnost tjelesnog vježbanja prateći razvojne značajke djece i mladih, ističući važnost primjene tjelesne aktivnosti i vježbanja u populaciji djece s teškoćama u razvoju. Kako je dobro zdravlje povezano s aktivnim načinom života (kretanje i programirano vježbanje) i prehranom, autorica izdvaja poglavlja Prehrana i Utjecaj štetnih tvari na tijelo, ali govori i o ozljedama, oštećenjima i patološkim stanjima koja mogu biti uzrokovana tjelesnim vježbanjem, koja cijelom tekstu daje dobar kritički osvrt.

izv. prof. dr. sc. Romana Romanov

Gledajući u cjelini pisani materijal pod nazivom Zdrav duh u zdravom tijelu: Najvažniji predmet u školi autorice dr. sc. Marije Zegnal Koretić, može se zaključiti da je riječ o edukativnom, kvalitetnom i akademski pisanom materijalu. Lako je čitljiv i svi ga mogu razumjeti. Pisani materijal svoju primjenu može naći u široj populaciji zbog tema koje autorica opisuje u svim poglavljima. Čitajući ovu knjigu, mišljenja sam da je sadržaj u skladu sa stručnim i znanstvenim, odnosno teoretskim objašnjenjima. Stečeno znanje primjenjivo je na slične ili nove izazove na temu Zdrav duh u zdravom tijelu. Stoga kao kineziolog svakako preporučujem ovu knjigu kao dio osobnog i stručnog usavršavanja.

Marjana Fržović, prof. kineziologije

Recenzenti: Marjana Fržović, Romana Romanov

Zdrav duh u zdravom tijelu

Arhiva

Klikni za povratak