Ogranak Matice hrvatske u Imotskom - knjige

Viktor Vito Grabovac

PROLOŽAC U VRIJEME STARE JUGOSLAVIJE

Proložac u vrijeme stare Jugoslavije Viktora Vite Grabovca pruža sveobuhvatan pregled međuratnog razdoblja na prostoru grada Prološca. Autor tematski obrađuje političku, vojnu, crkvenu, gospodarsku, demografsku i kulturnu historiju jednog grada, upotpunjujući ju s velikim brojem slikovnih priloga (fotografija, novinskih članaka, reprodukcija dokumenata itd.). Valja zamijetiti kako se autor pri sastavljanju ove monografije služio velikim brojem različitih povijesnih izvora, povijesne literature i arhivske građe što dodatno daje legitimitet iznesenim tezama. Za prigovor je jedino nedostatak sadržajnog. imenskog i predmetnog kazala, koje bi uvelike pomoglo u lakšem snalaženju unutar ovog detaljnog i bogatog književnog uratka.

PROLOŽAC U VRIJEME STARE JUGOSLAVIJE

Arhiva

Klikni za povratak