Ogranak Matice hrvatske u Iloku - najave

Dani Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji

15 - 30. listopada 2009. - Ilok, Vinkovci, Vukovar, Županja
slika
ILOK, VINKOVCI, VUKOVAR, ŽUPANJAILOK15. listopada, četvrtak
18:00 Sveta Misa
Župna crkva Sv. Ivana Kapistrana
19:00 Svečanost otvaranja Dana Matice hrvatske
Hrvatska himna
Čitanje odlomaka iz djela Julija Benešića
Projekcija dokumentarnog fi lma Rudolfa Sremeca
»Iločka berba« / OMH Ilok i OMH Vinkovci
Muzej grada Iloka – Dvorana Nikole Iločkog
Dvorac Odescalchi

22. listopada, četvrtak
19:00Predstavljanje »Iločkog zbornika«, broj 1
Predstavljači: Dragica Barić i Maja Novaković / OMH Ilok
Muzej grada Iloka – Dvorana Nikole Iločkog
Dvorac Odescalchi

VINKOVCI16. listopada, petak
19:00Projekcija dokumentarnog fi lma Marka Pavelića i Antuna
Smajića »Borićevac – kad raziđe se dim«
Film o stradanju hrvatskog mjesta Borićevac (Lika)
za vrijeme Drugoga svjetskog rata
Dvorana OMH, J. Dalmatinca 22

18. listopada, nedjelja
19:00Koncert Hrvatskog pjevačkog društva »Davor«
iz Slavonskog Broda
Nepoznati autor Ave verum Corpus
G. P. Da Palestrina Jesu! Rex admirabilis
G. Croce Cantate Domino
A. Bruckner Locus iste
W. A. Mozart Laudate Dominum
sopran: Alenka Martinović, glasovir: Marta Suričević
F. Mendelssohn Hebe deine Augen auf
S. Rahmanjinov Bogorodice Djevo
Kamilo Kolb Nebeskoj zvijezdi
F. S. V. Kalski / A. Čelar Veličaj, duše moja
C. Gounod Sanctus
sopran: Sabina Bogdanić, glasovir: Marta Suričević
V. Sunko Zdravo Marijo
E. Cossetto Kol nidrey
sopran: Alenka Martinović
F. F. Swift Send down the Spirit
Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci i OMH Vinkovci
Crkva Sv. Euzebija i Poliona, Trg bana Josipa Šokčevića
19. listopada, ponedjeljak
19:0019:00 Predstavljanje knjige fra Zlatka Špehara »Putovima nade
nastajanja – miropisi gvardijana vukovarskog«
Predstavljači: Krešimir Bušić, Vesna Karaula,
Dražen Živić (urednik) / OMH Vukovar i OMH Vinkovci
Dvorana OMH, J. Dalmatinca 22
20. listopada, utorak
13:00Susret s književnikom Vladimirom Bakarićem
i predstavljanje biblioteke za djecu i mladež »Grafiti«
OMH Vinkovci
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Ohridska 21
19:00Koncert Zagrebačkoga gitarskog trija
John Dowland, Plesovi iz zbirke »Lachrimae«
Mr Bucton’s Galliard, Captain Digorie Piper’s Galliard, Mrs Nichols Almand, Lachrimae Tristes, The Earle of Essex Galliard (ar. D. Petrinjak)
Nikša Njirić Hommage a Sorkočević (Allegro, Adagio, Presto)
Marco Aurelio Zani de Ferranti Polonaise Concertante, op. 27
Michael Blake Watkins The river of time
Antonín Dvořák Tri slavenska plesa
Allegro assai op. 46 br. 7, Allegretto grazioso op. 72 br. 2,Presto op. 46 br. 8 (ar. D. Petrinjak)
Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci i OMH Vinkovci
Koncertna dvorana Glazbene škole Josipa Runjanina, Istarska 3
21. listopada, srijeda
11:00Susret s književnikom Vladimirom Bakarićem
i predstavljanje biblioteke za djecu i mladež »Grafiti«
OMH Vinkovci
Osnovna škola Josipa Kozarca, Hrvatskih žrtava 13
22. listopada, četvrtak
19:00Ivan Biondić, »Kardinal Haulik – Prorok jugoslavenske
propasti«
Predavanje u povodu 140. obljetnice smrti kardinala Haulika
(1869-2009) / Družba »Braća Hrvatskoga Zmaja«,
Zmajski stol u Vukovaru i OMH Vinkovci
Dvorana OMH, J. Dalmatinca 22
23. listopada, petak
19:00 Otvorenje izložbe »Grupe 1999.« / OMH Vinkovci
Meraja, Crkva Sv. Ilije

24. listopada, subota
12:00Predstavljanje knjige pjesama Franje Nagulova »Smrtište«
Predstavljači: Goran Rem, Ružica Pšihistal, Franjo Nagulov
i Marina Tomić / OMH Vinkovci
Gradska Kavana »Art«, Trg bana Josipa Šokčevića 16
25. listopada, nedjelja
10:30 Sveta misa za sve preminule članove OMH Vinkovci
msgr. Tadija Pranjić, Crkveni pjevački zbor Sv. Cecilija
Crkva Sv. Euzebija i Poliona, Trg bana Josipa Šokčevića
28. listopada, srijeda
19:00Projekcija dokumentarnih fi lmova Rudolfa Sremeca
»Borba za tlo«, »Donja zemlja – gornja zemlja«
i »Plantažne šume« / OMH Vinkovci
Dvorana OMH, J. Dalmatinca 22
29. listopada, četvrtak
19:00Predstavljanje knjige Vladimira Bakarića
»Ljubav koja ne može proć«
Predstavljači: Vladimir Bakarić i Ružica Pšihistal
OMH Vinkovci
Dvorana OMH, J. Dalmatinca 22
15-30. listopada
Izložba najnovijih izdanja Ogranka MH Vinkovci
Galerija Slavonija sveta zemlja Hrvatska OMH Vinkovci,
izlog ljekarne, Kralja Zvonimira 1
VUKOVAR15. listopada, četvrtak
19:00 Predstavljanje knjige Marka Samardžije
»Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u NDH«
Predstavljači: Krešimir Bušić, Marko Samardžija
Dvorana Sv. Bone Pastoralnog centra
u Franjevačkom samostanu u Vukovaru
16. listopada, petak
09:00 Znanstveno-stručni skup »Hrvatski prirodoslovci 18«
Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske,
ogranci Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Pod visokim pokroviteljstvom HAZU
Kongresna dvorana Ružičkine kuće
20. listopada, utorak
19:00 Predstavljanje šestog sveska Sabranih djela Dionizija Švagelja
»Hrvatski narodni preporod u Slavoniji«
Predstavljači: Ružica Pšihistal, Marko Landeka (urednik),
Dražen Švagelj
Dvorana Sv. Bone Pastoralnog centra
u Franjevačkom samostanu u Vukovaru
26. listopada, ponedjeljak
19:00 Predstavljanje knjige Tomislava Žigmanova
»Prid svitom, saga o svitu koji nestaje«
Predstavljači: Krešimir Bušić, Tomislav Žigmanov
Predstavljanje Ogranka Matice hrvatske Osijek
Josip Cvenić (tajnik) i Ivica Vuletić (predsjednik)
Dvorana Sv. Bone Pastoralnog centra
u Franjevačkom samostanu u Vukovaru
28. listopada, srijeda
19:00 Predstavljanje godišnjaka »Vukovarski zbornik«, broj 4
Predstavljači: Vesna Karaula, Sandra Cvikić,
Dražen Živić (urednik)
Kongresna dvorana Ružičkine kuće
ŽUPANJA21. listopada, srijeda
19:00 Predstavljanje šestog sveska Sabranih djela Dionizija Švagelja
»Hrvatski narodni preporod u Slavoniji«
Predstavljači: Ružica Pšihistal, Marko Landeka (urednik),
Dražen Švagelj / OMH Vinkovci i OMH Županja
Pastoralni centar, Veliki kraj 47
27. listopada, utorak
19:00 Projekcija dokumentarnog fi lma Marka Pavelića
i Antuna Smajića »Borićevac – kad se raziđe dim«
Film o stradanju hrvatskog mjesta Borićevac (Lika) za vrijeme
Drugoga svjetskog rata / OMH Vinkovci i OMH Županja
Pastoralni centar, Veliki kraj 47
30. listopada, petak
19:00 Predstavljanje knjige fra Zlatka Špehara »Putovima nade
nastajanja – miropisi gvardijana vukovarskog«
Predstavljači: Krešimir Bušić, Vesna Karaula,
Dražen Živić (urednik) / OMH Vukovar i OMH Županja
Pastoralni centar, Veliki kraj 47

Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva