Ogranak Matice hrvatske u Iloku - izvješća

Održano predavanje "KATOLIČKA CRKVA KROZ POVIJEST SRIJEMA" fra Venancija Mihaljevića

U ponedjeljak 27. listopada u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice u Iloku u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Iloku i Grada Iloka održano je predavanje na temu "Katolička crkva kroz povijest Srijema". Predavanje je održao fra Venancije Mihaljević, gvardijan franjevačkog samostana Svetoga Križa u Osijeku.

U svome izlaganju pokušao je bogatu prošlost srijemske crkve povezati sa sadašnjošću i naglasio kako nas poznavanje prošlosti mora voditi poznavanju sadašnjosti, ali nas i usmjeriti na budućnost, s kojom se trebamo suočiti s kršćanskom vjerom i nadom. Stoga bi trebali podupirati jedni druge u Domovini, a posebno u dijaspori: Srijemu, Bačkoj, Bosni i Hercegovini i time doprinijeti da hrvatska loza i dalje živi i širi se na svojim korijenima u kulturnom i vjerskom životu.

Katica Knezović

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva