Ogranak Matice hrvatske u Hvaru - knjige

Danka Maroević

Rîci neizrecëne

Pjesnička zbirka Danke Maroević je snop od 49 osebujnih i međusobno umreženih varijacija tema i motiva. Susret s autoričinom zbirkom tekstova ponajprije zaokuplja čitateljevu pozornost zaigranom razbarušenošću autoričina pisma, u kojemu ona na trenutke rabi bezbrižniji i slobodniji modus paideiae, da bi ga u sljedećem trenutku obuzdala pravilima ludusa što nesporno proistječu iz odabranog autoričina medija. Igrivost dakle, kao krovni okvir iščitavanja tekstova tiče se hvarskoga govora s jedne, te njegove okoline s druge strane. Zanimljivost je i kako autorica u nekoliko svojih malih lirskih priča istancu iskazivanja obrće u glas, govor muškog subjekta. To polučuje zanimljivu hibridnost između lirskih i pripovjednih modusa, koja ilokucijskom nsagom upućuje čitatelja na stanovito dopunjavanje teksta.”
- Sergio Bracanović

Rîci neizrecëne

Arhiva

Klikni za povratak