Ogranak Matice hrvatske u Hvaru - knjige

Joško Bracanović Marija Zaninović - Rumora

Izvori o Hvarskom pučkom ustanku

"Petstota obljetnica Hvarskog pučkog ustanka 2010. godine bila je povod objavljivanju pisanih izvora o ustanku koji je potresao hvarsku komunu od 1510. do 1514. godine. Na znanstvenom skupu posvećenom 500. obljetnici ustanka, održanom u Hvaru i Starom gradu u svibnju 2010. godine, skrenuta je pozornost upravo na pisane izvore kao glavne izvore saznanja o zbivanjima prije, tijekom i nakon ustanka. Izvori, dosad tiskani, otkrivani su po različitim arhivima, najčešće u Veneciji, Hvaru, Zadru, različitim obiteljskim arhivima hvarskih plemićkih obitelji i drugdje. U ovom izdanju svi istraženi izvori posloženi su kronološki, prema vremenu nastanka. Doneseni su arhiv, fond i signatura, ili autor odakle je dokument prepisan, godina nastanka, prijepis izvornika i hrvatski prijevod. Sastavljena je zbirka od sto sedamdeset izvora nastalih u razdoblju od 1418. do 1910. godine. Najveći dio su suvremeni izvori s početka i sredine 16. stoljeća, iz kojih se može iščitati povijest Hvarskog pučkog ustanka."
- autori, iz Uvoda

Izvori o Hvarskom pučkom ustanku

Arhiva

Klikni za povratak