Ogranak Matice hrvatske u Hvaru - knjige

Rajmund Kupareo

ESTETIČKA AKSIOLOGIJA

Knjiga dominikanca Rajmunda Kuparea Estetička aksiologija, objavljena u nakladi Ogranka Matice hrvatske u Hvaru, prvi je prijevod njegova djela Axiologia estetica na hrvatski jezik. 

Iz predgovora

(...) Istaknuto mjesto u neoskolastičkom mišljenju zauzima Rajmund Kupareo, jedan od najuglednijh hrvatskih katoličkih književnika i mislilaca XX. stoljeća. Bogato životno iskustvo i humanističko obrazovanje prepoznatljivi su u umjetničkom i znanstvenom radu Rajmunda Kuaprea. U interdisciplinarnom istraživanju umjetnosti i iscrpnim analizama djela književnosti, kiparstva, slikarstva, glazbei i filma Kupareo nezaobilazno govori o Bogu te o estetskim i moralnim vrijednostima, pri čemu se suprotstavlja materijalističkoj, marksističkoj, pozitivističkoj i empirističkoj degradaciji duga, odbacivanju metafizike i prekomjerno naglašenoj socijalnoj funkciji umjetnosti. (...)

Iz riječi urednika

O stotoj obljetnici rodenja Rajmunda Kuparea bio sam pozvan za rodnu mu Vrbosku oblikovati njegovu spomen-bistu, koja je 2014. godine i postavljena, pred crkvom-tvrđavom, crkvom sv. Marije. Tri godine poslije postavili smo mu jednak spomenik u Čileu, na Papinskome katoličkom sveučilištu u Santiagu, mjestu u kojemu je živio i djelovao dva desetljeća. Tada se začela zamisao da prevedemo i objavimo jednu njegovu važnu knjigu. Ogranak Matice hrvatske u Hvaru odlučio se na izdavački pothvat prevođenja Kupareove Estetičke aksiologije zbog vrijednosti i posebne uloge toga djela, priloga estetičkoj misli našega doba, pogotovo estetičkoj misli u Hrvatskoj okovanoj još uvijek vulgarnim komunističkim kao i nekomunističkim materijalističkim pogledima na svijet. Ova knjiga vraća nas Izvoru i izvorištu umjetnosti, Tvorcu svega vidljivoga i nevidljivoga, i umjetniku ponovno otvara pogled „s onu stranu“, tamo gdje je pogled umjetnika upućen od početka, a osobito otkad se Bog u svome Sinu objavio čovjeku. Rajmund Kupareo dijete je našega zavičaja - potomak drevne hvarske obitelji, rođen na našem otoku, u Vrboskoj, a u gradu Hvaru u djetinjstvu je pohađao školu. Kao čovjek koji  je u dalekome svijetu duboko u srcu nosio zavičaj i domovinu Hrvatsku, zaslužio je svojim djelom svu našu zahvalnost i ljubav, koju mu iskazujemo i činom objavljivanja ove knjige, njezina prvog prijevoda na hrvatski jezik. U knjigu je uvršten i originalni tekst na španjolskom. Neka njegova riječ otvori srca novih hrvatskih naraštaja za ljubav prema umjetnosti, prema Domovini i Prvome umjetniku!

Kuzma Kovačić

Urednik: Kuzma Kovačić

Uredništvo: Neva Bracanović, Sergio Bracanović, Dragica Hammer-Tomić, Kuzma Kovačić i Mira Marušić

Prijevod sa španjolskog: Marta Tomić i Matija Janeš

ESTETIČKA AKSIOLOGIJA

Arhiva

Klikni za povratak