Ogranak Matice hrvatske u Hvaru - izvješća

Predstavljanje zbirke pjesama Marina Zaninovića HRID U MORU HVAR

U punom vrtu renesansnog ljetnikovca pjesnika Hanibala Lucića u Hvaru 23. kolovoza 2019. Ogranak Matice hrvatske u Hvaru je upriličio predstavljanje knjige Marina Zaninovića: Hrid u moru Hvar Pjesme koje je i izdavač.

Naš Hvaranin Marin Zaninović poznati arheolog,  znanstvenik te kulturolog i OMH u Hvaru  pobudili su  izniman interes posjetitelja pri predstavljanju zbirke  pjesama koje je autor pisao u mladosti.

Domaćin i suorganizator predstavljanja bio je MHB u Hvaru stoga se ravnateljica MHB-a Nives Tomasović nakon prve odslušane pjesme Kolko je vrimena obratila okupljenima. Uz pozdravne riječi nije krila zadovoljstvo što se pjesnik predstavlja u domu pjesnika, u prostoru MHB-a te svima zahvalila na dolasku,  pohvalila je i suradnju s OMH u Hvaru, a potom predala riječ gradonačelniku Grada Hvara Rikardu Novaku koji je također pozdravio nazočne posebice autora zbirke pjesama i predstavljače zaželjevši im uspješno predstavljanje knjige i ugodno druženje potom.

Uime hvarskog ogranka kao izdavača i organizatora predstavljanja knjige obratio se predsjednik prof. Kuzma Kovačić, akademski kipar. Sve okupljene je srdačno pozdravio i istom zahvalio na velikom odazivu, potom je izrazio zahvalnost autoru što je odabrao hvarski ogranak MH da mu bude izdavačem zbirke pjesama koji je s ponosom i sa zahvalnošću za sve što je Marin Zaninović učinio za hvarski ogranak to i ostvario. Nakon zahvale iscrpno je predstavio autora ukazavši na značaj njegova znanstvenog i kulturološkog rada te  mnoge njegove zasluge u hrvatskoj znanosti, posebice u arheologiji, a sada kao mladog pjesnika sa starim stihovima. Kuzma Kovačić je također predstavio predstavljača zbirke akademika Tonka Maroevića kao još jednog promicatelja hvarske i hrvatske kulture, recitatora pjesama Prošpera-Bracu Miličića i sudionike glazbenog dijela programa Dinka Lupija, opernog pjevača, klavirista Tomislava Veršića i gitarista Marija Dulčića.

Akademik Tonko Maroević, koji je ujedno i pisac pogovora s podnaslovom Iskopani stihovi-pokidani listovi, predstavio je  zbirku. Naglasio je kako danas izlaze na vidjelo autorovi davni mladenački stihovi koje primamo kao dokaz  njegova afektivnog kontinuiteta i interigriteta, kao svjedočanstvo neposustale ljubavi za sredinu koja ga je odnjihala, za prirodu i kulturu otoka na kojemu je rođen, za ishodišna, prva viđenja i slike. Povode za pisanje davala mu je i bolna samoća i traženje srodne duše, drugoga bića. Zbirka je stoga podijeljena u dva dijela Krojeni i Danak erosu. Uz Maroevićevo izlaganje  o pjesmama koje su dar zavičaju i domovini te ljubavi prema ženi prigodno se recitativno uplitao Prošper-Braco Miličić, pjesmama Uvala, Želja i Sjene.

Na kraju se svima obratio Marin Zaninović zahvalivši im na dolasku te nastavio u svom iznimnom stilu govoriti o zbirci koja je posvećena njegovoj pokojnoj supruzi Mariji-Maji, kao i mnogim drugim sjećanjima iz mladosti, života i povijesti, a većinom su opisana i u predgovoru knjige kojega je sam napisao. Radostan je završio izlaganje, a mnogi bi ga bili i dalje slušali.

Dinko Lupi svojim bas-vokalom, klavirist Tomislav Veršić i gitarist Mario Dulčić glazbenim dijelom su upotpunili predstavljanje knjige.

Nakon završenog predstavljanja predsjednik ogranka je pozvao nazočne na domjenak uz koji je druženje u vrtu renesansnog ljetnikovca potrajalo.

(Neva Bracanović) 

Fotografije: Foto Marin Hvar

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva