Ogranak Matice hrvatske u Gospiću - knjige

Joso Vrkljan

Lička pukovnija kroz povijest

Urednik: Joso Vrkljan

KNJIGA JE DOBITNICA ZLATNE POVELJE MATICE HRVATSKE 2022. GODINE

Lička povjesnica posebno je određena razdobljem Vojne granice kada je vojni svijet imao glavnu ulogu u životu i djelovanju jedne zajednice. Tadašnja lička svakodnevica stvarno je nezamisliva bez postojanja i djelovanja Ličke pukovnije. Autor, koristeći relevantnu i suvremenu literaturu naših istaknutih povjesničara daje, u prvih nekoliko poglavlja, zanimljivu kronologiju uspostave i djelovanje Ličke pukovnije koja je bila jedna od ključnih vojnih jedinica u austrijskom vojnom koridoru. U tom dijelu ove vrijedne monografije istaknute su brojne značajke Ličke pukovnije od organizacije, ratnih pohoda, vojno upravnih poslova u Lici pa do utjecaja u ličkom društvu. Autor objašnjava i zašto je moralo doći do postupnog ukinuća vojnog sustava, onakvog kakvog je uspostavio habsburški dvor.

Čitajući monografiju primjećuje se kako je autor uspio u želji da bogatu vojnu povijest Like prikaže u određenom kontinuitetu, dajući tako Ličkoj pukovniji povijesnu važnost, ali ističući i njezinu ulogu u današnjem prezentiranju Ličko senjske županije.

doc. dr. sc. Ivan Brlić

Autor u svom djelu opisuje povijest jedne vojne postrojbe koja je kroz vrijeme svojeg postojanja bila jedan od stupova društva na području Like. Riječ, kojom je prožeto ovo djelo je svakako povijesna tradicija, koja kombinira prošlost i sadašnjost. Iako ukidanjem Vojne Krajine dolazi i do reorganizacije vojnih postrojbi na njezinom teritoriju te zajedno s time nestaje i Lička pukovnija,  njezin ratni put i junačka djela njezinih pripadnika postaju dijelom narodne tradicije, a njezinu vojnu tradiciju nastavljaju druge vojne postrojbe.

Ivan Barić, prof.

Autor, dr. sc. Joso Vrkljan knjigom „Lička pukovnija kroz povijest" dao je nemjerljiv doprinos zavičajnoj i nacionalnoj, vojnoj i civilnoj povijesti. Bogatstvo fotografija, slika i zemljovida u knjizi obrađenih kroz vremensko razdoblje daje punoću ovom djelu i čini ga privlačnim čitatelju, a ujedno i vodi od začetaka pukovnije do povijesne postrojbe danas.

Ova knjiga daje dobre okvire za nastavak istraživanja o djelovanja pukovnije, a kao takva i poticaj istraživanjima, ne samo o Ličkoj pukovniji, već i o drugim pukovnijama unutar Vojne granice (Krajine). Nadam se kako će vojni stručnjaci znati cijeniti i koristiti ovu knjigu te smatram da bi se svakako trebala naći u uporabi na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u Zagrebu, a da autor sa svojim plodnim radom neće stati nego nastaviti i u budućnosti.

umirovljeni časnik HV, bojnik Mario Kalan, predavač

Lektura: Marijana Musić Mašić

Recenzenti: Ivan Brlić, Ivan Barić, Mario Kalan

Autori

Lička pukovnija kroz povijest

Arhiva

Klikni za povratak