Ogranak Matice hrvatske u Gospiću - knjige

Joso Vrkljan

Građenje i održavanje cesta

Urednici: Joso Vrkljan, Vlatka Ružić, Branislav Šutić

Nagli razvoj motorizacije u svijetu uvjetovao je i ubrzani razvoj cestovnog prometa. Tehnika gradnje cestovne infrastrukture uvelike je napredovala. Grade se, moderniziraju i rekonstruiraju ceste uz primjenu velikih prometnih građevina - tunela, mostova i čvorišta u više razina. Knjiga „Građenje i održavanje cesta“ sadrži 22 poglavlja s navodom korištenih izvora i literature. Pri izradbi knjige korištena je literatura domaćih i inozemnih autora te postojeći tehnički propisi i upute. U sklopu pojomovnika istaknuti su i definirani najbitniji pojmovi iz područja cestogradnje.

U knjizi su iznijeti glavni problemi koji se pojavljuju prilikom izgradnje i održavanja cesta te su prikazane metode za njihovo rješenje. Knjiga je usklađena sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske, a u nastavno-programslcom pogledu s aktualnim Bolonjskim modelom u nastavnim procesima.

Promet je gospodarska djelatnost tercijarnog sektora koja ima pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva i regionalni razvoj osiguravajući mobilnost ljudi i dobara. Međutim, negativni utjecaj prometa na okoliš je velik i jasno je da sadašnji prometni sustavi nisu održivi u odnosu na okoliš, ali opis tih utjecaja nije predmet razmatranja u ovome udžbeniku.

Sa željom da će knjiga poslužiti u obrazovanju novih stručnjaka i znanstvenika, isto tako se iskreno nadam da će inženjeri iz prakse u njoj naći mnoštvo korisnih podataka.

Očekujem da će u knjizi biti nekih nejasnoća i nedostataka te unaprijed zahvaljujem na korisnim sugestijama i kritičkim primjedbama koje ću sa zahvalnošću prihvatiti.

Na kraju zahvaljujem svim suradnicima i recenzentima koji su svojim zalaganjem pomogli pri izdavanju ove knjige.

Iz predgovora autora

Recenzenti: Hrvoje Baričević, Alojz Juvanc, Anela Serdar Pašalić

Autori

Građenje i održavanje cesta

Arhiva

Klikni za povratak