Ogranak Matice hrvatske u Garešnici - izvješća

IN MEMORIAM: STJEPAN BANAS (3. XII. 1946–25. I. 2019)

Napustio nas je naš dragi profesor i prijatelj, naš matičar, ali i ostao sa svima nama koje je zadužio svojim radom i djelom, svojom ljubavlju prema materinskoj riječi. Prenosio je tu ljubav prema riječi generacijama učenika i suradnika, prema riječi govornoj, pisanoj i scenski uprizorenoj, prema riječi književnoumjetničkoj i tradicijskoj, riječi hrvatskoj, prema našoj sveukupnoj kulturnoj baštini, osobito prema zavičajnoj moslavačkoj riječi i moslavačkoj kulturnoj baštini, koju je osjećao kao dio svog bića i kojoj je služio. Bio je spiritus movens pedagoškog i kulturnog rada u kojoj god sredini živio i radio. A radio je neumorno do posljednjeg daha.


Stjepan Banas

Diplomirao je jugoslavenske jezike i književnost i komparativnu književnost 1969. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je profesor Hrvatskoga jezika u Srednjoškolskom centru Garešnica (1970–1978), od 1978. do 1982. novinar u tvornici Kamen Sirač, u Podravskoj Slatini srednjoškolski profesor od 1982. do 1984. Posljednjih trideset godina radnog vijeka, do umirovljenja 2012, predavao je Hrvatski jezik u OŠ Slavka Kolara u Hercegovcu. Napredovao je u zvanje savjetnika Hrvatskoga jezika i bio deset godina voditelj Županijskog stručnog vijeća Hrvatskoga jezika za osnovne škole Bjelovarsko-bilogorske županije. Njegovi učenici dobitnici su brojnih nagrada i priznanja.

Utemeljitelj je Međunarodnog festivala Dani hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu (1995), na kojem nastupaju hrvatske amaterske skupine iseljenih Hrvata. U istom mjestu utemeljio je i festival dječje pjesme Pjesmom i srcem domovini Hrvatskoj 1991. (sada Zlatni slavuj).

Napisao je više od 40 dramskih tekstova, od kojih je 30 pučkih komedija, koje je sam i režirao kao voditelj Pučke scene hrvatske čitaonice iz Hercegovca. Režirao je i svoje komedije u izvedbama Ladislavskog amaterskog kazališta Danjgube. Pjesme je objavio u zbornicima Vrata sunca (1977), Svjetlost riječi (2007) i svojoj samostalnoj zbirci Zastao sam na trenutak (2016).

Vijesti, članke, osvrte, prikaze, kozerije, pjesme, humoreske i kritike objavljivao je u Bjelovarskom listuNašem vremenu75 godina rada hrvatske čitaonice HercegovacMoslavačkom zbornikuBjelovarskom učitelju, kao i recenzije, predgovore i pogovore većem broju knjiga zavičajnih autora, kojima je i urednik (knjige Ž. Stubičana, S. Slivar, D. Jelčić…). Bio je osam godina dopisnik Moslavačkog lista u Kutini, tri godine glavni urednik lista Kamen u Siraču.

Objavio je monografiju Hrvatska čitaonica od 1920. do 2005. (2007, suautorica N. Banas), monografiju OŠ Slavka Kolara Hercegovac Naših 150 godina (2001, suautorica V. Obrovac), metodičke priručnike za nastavnike Hrvatskoga jezika Hrvatski jezik 7 (2003, suautorica Z. Lugarić), Hrvatski jezik 8 (2004, suautorice Z. Lugarić i S. Miloloža), objavio i uredio knjige Moj zavičaj u slici, riječi i pjesmi (2010), Svitanja i sutoni (četiri najodličnija književnika našega užeg zavičaja (2011). Kruna njegova uredničkog rada opsežna je knjiga Ti prolaziš svojim putem starim / Čuvari hrvatskih tradicijskih pjesama i napjeva bijele Moslavine(suautori Ž. Stubičan i G. Ščrbačić, 2017), nagrađena Srebrenom poveljom Matice hrvatske na Glavnoj skupštini MH 2018. Posljednje objavljene knjige su mu Dozivi i odzivi pisaneriječ/ Članci, osvrti, ogledi, predgovori i pogovori u kojoj je izbor objavljenih radova od 2000. do 2018. i Deset pučkih komedija (2018).

Bio je dugogodišnji član upravnog odbora Ogranka Hrvatskog pedagoško-književnog zbora Bjelovar i stručni suradnik Zavoda za unapređivanje školstva pri Ministarstvu prosvjete i športa RH, član Družbe Braća hrvatskog zmaja i član Matice hrvatske.

Za svoj rad dobio je brojna priznanja, među kojima se osobito ističe odličje Reda Danice hrvatske s likom Antuna Radića, koju mu je dodijelio predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman.

Ti doista nisi išao „malen ispod zvijezda“, među koje si prešao i koje će u prostoru i dušama ljudi kojima si dao sebe treptati trajno. To što si Ti učinio, dragi prijatelju, neće umrijeti, i zato ostaješ s nama.

(Zvonko Farago)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva