Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku - izvješća

AKTIVNOSTI OMH U DUBROVNIKU U SIJEČNJU

Predstavljanje novog izdanja i časopisa Dubrovnik u 2023. godini

Početak 2023. obilježen je značajnim aktivnostima u OMH u Dubrovniku. Najprodavaniji prošlogodišnji naslov OMH u Dubrovniku, The Story of Dubrovnik doživio je novo izdanje na hrvatskom jeziku, Na početku bijaše hrid – Ilustrirana povijest Dubrovnika. Knjiga autorice Slavice Stojan predstavlja esejističku sintezu dubrovačke povijesti od nastanka Grada do propasti Republike, a nastala je na temelju opsežne literature i dugogodišnjeg istraživačkog i književnog iskustva autorice. Ona kroz svoj tekst sugestivno vodi čitatelja kroz sve epohe, uspone i padove u povijesti Grada. Tekst prate ilustracije Ninoslava Kunca koje oslikavaju povijesne portrete i rezimiraju događaje iz prošlosti Republike na duhovit i satiričan način, a izričaju se približavaju stripu. Kreativni doprinos ilustracija osobito je vidljiv u oslikavanju svakodnevice života. Iako kronološku okosnicu ovog stilski dotjeranog i vješto strukturiranog štiva čine politički događaji, težište naracije o Gradu i njegovoj uzbudljivoj prošlosti autorica stavlja na brojne sadržaje društvene i kulturne povijesti i dubrovačke fenomene dugoga trajanja – legende i svetačke kultove, crkveni i komunalni život, republikanski ustroj vlasti, urbanizam i graditeljstvo, bratovštine, vlastelu i staleški poredak, brodogradnju, pomorstvo i trgovinu, diplomaciju, književnost i umjetnost, privatni život itd. Knjiga je podijeljena na trinaest poglavlja koja na zanimljiv i nadahnut način prati i dopunjuje više od stotinu i pedeset nesvakidašnjih ilustracija. Knjiga je metodološki i sadržajno koherentna i čitljiva. Njezinoj privlačnosti doprinosi i sažetost jer je u njoj bogata i dramatična povijest Dubrovnika ispripovijedana u nešto više od stotinjak intrigantnih i primamljivih stranica.

Ogranak je u siječnju tradicionalno dao i svoj kulturni doprinos obilježavanju Fešte sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnik predstavljajući brojeve časopisa Dubrovnik objavljenih u 2022. (Dubrovnik 1-2/2022 i 3-4/2022). O temama iz časopisa govorili su Helena Brautović, Davor Mojaš, Jelena Obradović Mojaš i Ivan Viđen. U nekoliko stotina stranica navedenih dvobroja mogu se pronaći zanimljivi tekstove o brojnim temama od kojih izdvajamo: Obljetnica smrti Vlaha Bukovca, Obljetnica smrti Miroslava Krleže, O literarnom liku i djelu Feđe Šehovića, Prijevodi pjesama Toma Waitsa, Obljetnica IUC-a u Dubrovniku i mnoge druge.

(Ana Rajić)

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva