Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku - izvješća

TRIDESETA OBLJETNICA SVEČANE OBNOVE RADA OGRANKA MATICE HRVATSKE U DUBROVNIKU

Prije točno 30 godina, u ponedjeljak 30. srpnja 1990. u atriju palače Sponza održana je obnoviteljska izborna skupština Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku. Tom je prilikom za predsjednika ogranka izabran dr.sc. Hrvoje Kačić, za novog/starog tajnika Vlaho Benković, a za blagajnika Ivica Gulin. Bio je to rezultat demokratskih promjena u hrvatskome društvu i velikoga entuzijazma koji je vladao među inicijatorima obnove rada Matice hrvatske (koji su se sastali u Zagrebu početkom prosinca 1989. godine). Podsjetimo, rad Matice hrvatske bio je obustavljen nakon sloma „Hrvatskoga proljeća“ 1971./1972. godine, a rad dubrovačkoga OMH osuđen je 15. veljače 1972. kada je na svojoj proširenoj sjednici tadašnji dubrovački Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske (OK SKH) raspravljao o djelovanju OMH i utvrdio da se „kroz, navodno, kulturnu djelatnost Matice hrvatske u Dubrovniku provodila politika nacionalizma, šovinizma i separatizma.“ Tih su dana bili uhićeni (i na uvjetne zatvorske kazne osuđeni) tadašnji predsjednik OMH Petar Kriste i urednik časopisa „Dubrovnik“ Miljenko Foretić, a izdavanje časopisa „Dubrovnik“preuzela je Općinska konferencija Socijalističkoga saveza radnog naroda Hrvatske (OK SSRNH).

No, iznimno svečana skupština održana 30. srpnja 1990. bila je rezultat višemjesečnih nastojanja inicijativnoga odbora za obnovu rada OMH koji se bio sastao već 29. prosinca 1989. u prostorijama Društva prijatelja dubrovačke starine (kod crkve Rozarijo) i to svega 15-ak dana nakon što je to bio učinio sličan inicijativni odbor u Zagrebu, što naš ogranak čini vjerojatno prvim (ili jednim od prvih) obnovljenim ogrankom u Hrvatskoj, nakon Središnjice.

Potom je 4. lipnja 1990. održan sastanak članova inicijativnoga Upravnog odbora OMH proširenoga novim članovima  kako bi se pripremila izborna skupština, a dana 10. srpnja 1990. tadašnji je Sekretarijat za opću upravu Općine Dubrovnik (smatrajući da je OMH pravovaljano konstituiran još 29. prosinca 1989.) donio rješenje kojim se OMH temeljem zakonskih propisa (ponovno – zapravo nakon 18 godina) upisuje kao pravna osoba u registar klubova i društvenih organizacija.

Nakon održane skupštine poduzeti su potrebni koraci da se uredi rad OMH te nastavi izdavanje časopisa „Dubrovnik“, pa je tako već 20. kolovoza 1990. održan prvi konstituirajući sastanak novoga Upravnoga odbora te je formirano novo uredništvo časopisa „Dubrovnik“ i usvojen plana rada do kraja 1990. godine i za iduću, 1991. godinu.

Odmah je pripremljen i prvi (dvo)broj nove serije časopisa „Dubrovnik“ (1-2/1990) koji su odradili: glavni urednik Miljenko Foretić, tajnik uredništva Luko Paljetak, članovi uredništva: Vlaho Benković, Miljenko Foretić, Luko Paljetak, Slavica Stojan, Feđa Šehović, lektor Eta Rehak, grafička oprema Luka Gusić. Do kraja 1990. godine obnovljen je rad ogranka MH u Orebiću, a početkom 1991. godine i rad ogranka u Konavlima.

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku s ponosom se sjeća svojih članova koji su dali doprinos radu Ogranka te zahvaljuje svim sponzorima, dobročiniteljima i volonterima koji su kroz ovih 30 godina pomagali rad OMH, kao i medijima koji su pratili naš rad !

Ivan ViđenUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva