Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku - izvješća

Predstavljanje zbornika DUBROVNIK U HRVATSKOJ POVIJESTI

OMH u Dubrovniku i Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu predstavili su 17.veljače 2020. u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku izdanje Dubrovnik u hrvatskoj povijesti Zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću.

Dubrovačka kulturno-povijesna baština jedinstveni je svjetski fenomen. Od ranosrednjovjekovnih početaka, preko teritorijalnoga, gospodarskoga i društvenoga razvoja srednjovjekovne komune, do petstoljetne političke samostalnosti i svekolikog razvoja Dubrovačke Republike, svojim vrelima predstavlja najbogatiji dokumentirani isječak hrvatske povijesti. Iako smješten na samom jugu hrvatskoga kulturnoga prostora, Dubrovnik je i u najkompliciranijim povijesnim trenutcima sudjelovao u njegovoj izgradnji i trajno obilježio njegov identitet. U ovom zborniku polazište su znanstvenicima i proučavateljima bile veze i međusobna prožimanja dubrovačkog prostora s drugim hrvatskim krajevima iz područja historiografije, književnosti, jezikoslovlja, filozofije,  prirodnih znanosti, likovne kulture, glazbene, crkvene i političke povijesti, demografije, etnologije, gospodarstva i drugih područja, a koje su obilježile i oblikovale dubrovačku povijest i dubrovački identitet kao prevažnu sastavnicu hrvatskog kulturnog prostora.Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva