Ogranak Matice hrvatske u Donjem Miholjcu - izvješća

Treće predavanje u sklopu projekta Put do zdravlja - "Liječenje i prevencija srčanoga udara"

Javna tribina „Liječenje i prevencija srčanoga udara“ održana je u suradnji sa Srednjom školom Donji Miholjac, Gradom Donji Miholjac i Općinom Viljevo. Treće predavanje održano je 29. svibnja 2023. godine s početkom u 19 sati. Gosti-predavači bili su iz OB-a Našica i KBC-a Osijeka. Moderator je bio predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Donjem Miholjcu Ivan Vlahović koji je i sam iz medicinske struke.

Nakon pozdravnih govora gradonačelnika i predsjednika OMH-a, predavač dr. Ivan Feldi Odjela za internu medicinu (OB Našice)  govorio je o epidemiologiji, rizičnim čimbenicima i načinu nastanka srčanoga udara. Objasnio je različite tipove te naglasio kako su srčani udar i srčanožilne bolesti prvi i najčešći uzrok smrti gledajući po statistikama 2021. godine. Govorio je i o znakovima koji se pojavljuju i na koje treba svaki pojedinac obratiti pozornost (npr. bolovi u prsima, nelagoda, povraćanje…) te kako je „bolje doći na hitnu i da ne bude ništa nego ne doći i zakasniti“. Mnoge druge bolesti također mogu imati te simptome. Prikazao je prisutnima tablicu za izračunavanje mogućnosti dobivanja srčanoga udara prema raznim parametrima. Moguće je izvršiti i gensko testiranje kako bi testirani znao od kojih bolesti je moguće oboljeti.  Naglasio je da prije svega promjena stila života, tjelesna vježba i prehrana mogu pridonijeti smanjenju rizika od srčanoga udara.

Drugi dio predavanja preuzeo je dr. Dražen Mlinarević, KBC Osijek, objašnjavajući načine liječenja srčanoga udara. Svako liječenje ovisi o težini srčanoga udara, dobi pacijenta. Naglasak je bio na prikazu otvaranju i pročišćavanju krvnih žila, ugradnji stenta…, tj. kako se provodi liječenje u PCI centru. Naravno da su pri takvim zahvatima moguće komplikacije no „korist od intervencije veća je od komplikacija“ jedan je od zaključaka dr. Mlinarevića.

U trećem dijelu predavanja bilo je riječi kako izgleda liječenje nakon intervencije. O liječenju kombinacijom različitih lijekova govorio je dr. Goran Gašić s Odjela za internu medicinu (OB Našice). Naglasio je da je vrlo važno točno i dosljedno slijediti liječničke upute. Također je dao naglasak da će liječenje biti kvalitetnije i sigurnije ukoliko bolesnici budu pazili na osnovno – prestanak pušenja, tjelesnu težinu, kolesterol, masnoću u krvi…

Na kraju predavanja bilo je nekoliko pitanja iz publike kao i dijeljenje iskustava pri liječenju srčanoga udara. Svrha ovih tribina i jest prevencija; ako se spasi i jedan život ovakvim predavanjima, postignuto je mnogo.

Zrinka Jurčević

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva