Ogranak Matice hrvatske u Donjem Miholjcu - izvješća

U Donjem Miholjcu održana tribina LIJEĆENJE I PREVENCIJA KARCINOMA ŽELUCA

U okviru projekta Put do zdravljaprevencija koronarnih i malignih bolesti na području grada Donjeg Miholjca i Općine Viljevo  donjomiholjačkom dvorcu Mailath 19. listopada 2022. godine s početkom u 18 sati održana je tribina.

Predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Donjem Miholjcu, Ivan Vlahović,  pozdravio je prisutne u ime suorganizatora (uz Ogranak suorganizatori su Ljekarna Kovačević Donji Miholjac, Grad Donji Miholjac, Udruga DUGA) te najavio goste predavače.

Tribinu je otvorila Andreja Bartulić, dr. med. Zavoda za gastroenterologiju KBC-a Osijek, svojim predavanjem o uzrocima karcinoma želuca te dijagnostičkim aparatima kojima se utvrđuje težina bolesti. Ukratko je prikazala korake dijagnosticiranja te upozorila na alarmantne simptome koje svaki pojedinac ne bi smio zanemariti (gubitak tjelesne težine, povraćanje, slabokrvnost, krv u stolici). Istaknula je da su, gledajući kartu svijeta, najviše zahvaćeni istočni narodi (Japan), ali da su i najviše napredovali u dijagnostici. Npr. u Japanu je obavezan gastroskopski pregled kao jedan od načina prevencije. Kako je kod nas velika sklonost zanemarivanju simptoma, naglasila je da je bolje doći liječniku na svaki i najmanji simptom te provjeriti, nego zanemariti i na taj način onemogućiti kvalitetno liječenje.

Nakon što se dijagnosticira bolest, važno ju je kvalitetno i pravovremeno liječiti. O kirurškom liječenju karcinoma želuca govorio je doc.dr.sc Zdenko Boras, dr. med. Zavoda za abdominalnu kirurgiju KBC-a Osijek. Ukratko je naveo vrste operacijskih zahvat, tipove gastrektomije, ciljeve kirurške resekcije te rezultate kirurških intervencija. Naglasio je kako je kirurški zahvat za sada jedini način mogućnosti izlječenja. Bitna je prevencija, a jedan je od prvih koraka na svaki sumnjivi simptom obaviti gastroskopiju.

S kirurškim liječenjem isprepliće se i onkološko liječenje koje obuhvaća kemoterapiju i zračenje. O onkološkom liječenju  je govorila treća predavačica doc.dr.sc Josipa Flam, dr. med Zavoda za onkologiju KBC-a Osijek. Nakon niza godina liječenja, studije su pokazale da onkološko liječenje kod karcinoma želuca treba uvesti prije, ali i poslije kirurškoga liječenja. Uz zračenje i kemoterapiju uvodi se sve više i imunoterapija.

Nakon kratkih, vrlo jezgrovitih, edukativnih predavanja, otvorena je mogućnost za raspravu i pitanja publike. Pitanja su se odnosila na učestalost operacija o kojima je govorio dr. Boras, zatim je ponovno bilo pitanja o prevenciji gdje su dr. Bartolić i dr. Flam posebno isticale važnost odaziva na pozive nacionalnih programa ranog otkrivanja karcinoma, bilo da se radi o želucu, plućima, debelom crijevu ili dojkama (gdje je postignut veliki napredak upravo zahvaljujući preventivnim pregledima).  Važno je slušati svoje tijelo, zdravo se hraniti, biti fizički aktivan, otići na preglede „Treba reagirati, a ne negirati“, završna je misao predavača.

Nakon tribine upriličena je zakuska na kojoj su prisutni mogli osobno porazgovarati s predavačima i doći do važnih informacija. Ovo je prva tribina, slijede još tri koje će se održati do kraja srpnja 2023. godine kad i završava projekt.

Zrinka Jurčević

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva