Ogranak Matice hrvatske u Donjem Miholjcu - izvješća

Predavanje Zdenka Samaržije na temu "Kužne bolesti u prostoru (Slavoniji i Srijemu) i vremenu (17., 18. i 19. stoljeće)“

Prvo događanje u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Donjem Miholjcu

Prvo događanje u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Donjem Miholjcu održano je 7. siječnja 2022. godine s početkom u 18 sati. Predavanje „Kužne bolesti u prostoru (Slavoniji i Srijemu) i vremenu (17., 18. i 19. stoljeće)“ održao je Zdenko Samaržija, profesor povijesti, u velikoj dvorani dvorca Mailath.

Kako je predsjednik OMH u Donjem Miholjcu, Ivan Vlahović, prilikom najave rekao da živimo u vremenu pandemije, vremenu koje je u potpunosti promijenilo naše živote i obrasce ponašanja, zasigurno je zanimljivo podsjetiti se povijesti koju smatramo učiteljicom života. Profesor Samaržija govorio nam je o raznim epidemijama koje su harale ovim našim područjem Slavonije te o načinu na koji su došle u naše prostore. Mnoge teške epidemije bolesti kao što su kuga, kolera, ospice, sifilis, malarija itd., prošle su ovim krajevima i ostavile teške posljedice. Mogli smo čuti kako su se ljudi nosili sa zaraznim bolestima, načinima kojima su se liječili. U pojedinim trenucima činilo se kako slušamo o današnjoj pandemiji: obavezno nošenje maski, udaljenost, odsutnost rukovanja, karantena pri ulaske u gradove, higijena ruku,dezinfekcija odjeće.

Tijekom predavanja profesor je spomenuo i mnoge istaknute pojedince koji su svojim djelovanjem omogućili suzbijanje i saniranje bolesti. Ponekad se nije vjerovalo liječnicima te su se liječili prirodnim lijekovima, masažom. U gradovima su bile posebne zgrade u kojima se skrbilo za bolesne (hospiciji), zatim mjesta u kojima su se smještali zaraženi (lepozoriji) te prostor za karantenu (kontumac). Karantena je trajala i po 40 dana. Narod se često utjecao svecima pa su kao zagovor gradili zavjetne kipove, tzv. kužne pilove.

Predavanje je bilo izuzetno zanimljivo i pokazalo kako je zaraznih bolesti bilo i da će ih biti, ali da i sve epidemije i pandemije imaju svoj kraj.

Zrinka JurčevićUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva