Ogranak Matice hrvatske u Delnicama - knjige

Marina Marinković

Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara

Urednica: Anita Šikić

Knjiga Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara nastala je na temelju prerađene doktorske disertacije Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora, obranjene 2015. godine pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. U međuvremenu je dijalektološko istraživanje na prostoru istočnoga Gorskoga kotara nastavljeno te ova knjiga nudi niz novih podataka: postojeća građa s terena dopunjena je novom i ona je kao takva uvrštena u fonološke i morfološke opise odabranih govora. Budući daje iz doktorske radnje dosada objavljen samo fonološki opis mjesnoga govora Smišljaka, i ovdje se prvi put donose potpuno nova saznanja o istočnogoranskome kajkavskome kompleksu. Razrađena je i metodologija dijalektološkog istraživanja koja uz izazove suvremenoga doba - deruralizaciju, izumiranje tzv. idealnih govornika i intenzivne procese jezičnih promjena - postaje također predmetom rasprava te, više nego ikada, zaslužuje veću pažnju. 

Podaci koje ovdje donosimo rezultat su višegodišnjega proučavanja istočnogoranskih kajkavskih govora, započetog nedugo nakon osvješćivanja spoznaje da se o njima u literaturi zna vrlo malo, fragmentarno i nepovezano. Osim mjesnoga govora Močila koji je zastupljen u Općeslavenskome lingvističkome atlasu, drugi su govori ostali neistraženi. Knjiga je namijenjena dijalektolozima, akcentolozima, slavistima, studentima slavenskih filologija te svim lingvistima zainteresiranima za kajkavsku dijalektološku i jezičnopovijesnu problematiku.

-iz predgovora autorice

Recenzenti: Anita Celinić, Jela Maresić, Sanja Zubčić

Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara

Arhiva

Klikni za povratak