Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru - časopisi

ZBORNIK JANKOVIĆ 1

Odgovorni urednik: dr. sc. Željko Karaula

Zbornik Janković je multidisciplinarni časopis koji sadrži znanstvene i stručne radove koji obrađuju širok raspon tema iz područja humanističkih znanosti. Temeljni jezik priloga je hrvatski, a primaju se i članci na bosanskom, makedonskom, slovenskom, srpskom i češkom te na svjetskim jezicima engleskom i njemačkom.

Sadržaj: 

Uvodnik:
Zašto Janković?

I. ČLANCI
Balogh Janosne, Horvath Terezia: Prije 250 godina plemić Antun Janković dobiva pridjevak „Daruvarski"
Gyorgy Frankovics: Hrvatski prinosi protestantizmu i katoličkoj duhovnoj obnovi s osobitim osvrtom na djelatnost Jurja Draškovića
Hrvoje Petrić: O iseljavanju vlaškog stanovništva iz zapadnog Papuka, Ravne gore i Psunja te susjednih područja krajem 16. i početkom 17. stoljeća
Vjenceslav Herout: Prilog za povijest daruvarskoga pučkog školstva do kraja 19. stoljeća
Arnošt Skoupy: Žrtve Velikog rata u olomouckome mauzoleju Jugoslavena
Jan Rychlik: Braća Radić i Hrvatska seljačka stranka
Filip Škiljan: Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest na području kotareva Pakrac i Daruvar između 1941. i 1945
Stipo Pilić: Doseljavanje, razvoj, stradanje i nestajanje Židova i najbogatije židovske obitelji iz Daruvara - Obitelj Gross u žrvnju dvaju totalitarizama
Željko Karaula: Istaknuti daruvarski prvak HSS-a Mijo Ipša „snalaženje u nevremenima". Zapisnik sa saslušanja Mije Ipše pred Odjeljenjem za zaštitu naroda (OZN-a) (1945.- 1946.)
Jakša Raguž: Ustrojavanje i raspad Teritorijalne obrane SAO Zapadne Slavonije 1991. godine
Ivica Miškulin, Željko Karaula: Jedno pismo Veljka Džakule iz 1993. godine
Zdravko Palavra: Neki aspekti komuniciranja lokalnog identiteta - istraživanje o elementarnim simbolima daruvarske baštine
Ivan Peklić: Križevci tijekom povijesti (kratka povijest grada)

II. RADOVI UČENIKA
Marina Šourek, Elizabeta Kiršek: „Naš tatiček“ - kult Tomaša G. Masaryka u časopisu ,,Detsky Koutek" između dvaju svjetskih ratova (1930. - 1940.)

III. PRIJEVODI
Anthony D. Smith, Authenticity, antiquity and archaeology - Autentičnost, drevnost i arheologija, Nations and Nationalism 7 (4), 2001, 441.-449. (preveo Željko Karaula).

IV. PRIKAZI
Hannes Grandits, Patrick Heady, Martin Kohli, and Peter Schweitzer: Family, Kinship and State in Contemporary Europe. Vol. 1: The Century ofWelfare: Eight Countries; Vol. 2: The View from Below: Nineteen Localities; Vol. 3: Perspectives on Theory and Policy. Frankfurt - New York: Campus Verlag, 2010. (Danijela Birt
Zdravko, Palavra, Jankovići Daruvarski, Grad Daruvar, Daruvar, 2013. (Valerija Turk-Presečki)
Ivica, Miškulin, Imaš puška, imaš pistol? O mirovnim operacijama UNPROFOR-a u zapadnoj Slavoniji, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje: Slavonski Brod, 2014. (Vjenceslav Herout - Đuro Škvorc)
Daniel Rafaelić, Kinematografija u NDH, Naklada Ljevak, Zagreb, 2013. (Vedran Stanić).
Dimitri Kitsikis, Osmanlijsko carstvo, Plato-Biblioteka XX. vek, Beograd/Zemun, 1999. (drugo izdanje 2013.) (Željko Karaula)
Prehled 2014., br. 32., Jednota, Daruvar, 2014. (Vladimir Ivić)
Studijski boravak na edukaciji o holokaustu, Jewish foundation for righteous, Sveučilište Columbia (Valerija Turk-Presečki)

V. PROGRAM:
Vjenceslav Herout: Kada će Daruvar dobiti novu monografiju?
Jedan prijedlog za pisanje monografije grada

VI. PRILOG
Posljednja... Dnevnik Ane Jelisave Janković, posljednje iz grofovske porodice Jankovića-Daruvarskih, Naklada Dobre Štampe Zadruge S.O.J.: Slavonska Požega, 1933. (faksimil)

Zbornik Janković dostupan je besplatno na stranicama HRČAK.

ZBORNIK JANKOVIĆ 1

Arhiva

Klikni za povratak