Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru - izvješća

Pregled aktivnosti Ogranka Matice hrvatske u Daruvaru tijekom 2020. i 2021. godine

Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara povodom Dana grada održanoj 5. svibnja 2022. Ogranku Matice hrvatske u Daruvaru dodijeljeno je Javno priznanje za izniman doprinos u javnom, znanstvenom, kulturnom, umjetničkom i publicističkom aktivnom djelovanju u kulturnom i društvenom životu grada Daruvara.

U godini u kojoj se obilježava 180. obljetnica utemeljenja Matice hrvatske, Ogranak u Daruvaru obilježava svoju 30. obljetnicu obnovljenog rada.

O radu Ogranka MH u Daruvaru tijekom 2020. i 2021. godine na Redovnoj izvještajnoj skupštini izvješće je podnijela predsjednica Ogranka Mira Barberić. Sve aktivnosti odvijale su se prema planu i unatoč pandemijskim uvjetima.

Na Javni natječaj za prijavu programa/projekata/manifestacija udruga u području kulture Grada Daruvara za 2021. godinu, Ogranak je prijavio tri projekta koja su i odobrena. Time su Ogranku bila osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna za provedbu planiranih projekata i aktivnosti.
Aktivnosti i tijek provođenja ovih programa redovito su predstavljani javnosti, izvještavalo se o njima putem medija te na FB stranici i mrežnoj stranici Ogranka Matice hrvatske u Daruvaru te se o njima pisalo i u časopisu Vrela, glasilu Ogranka za znanost, kulturu i umjetnost.
Zbog okolnosti uvjetovanih pandemijom, završetak nekih aktivnosti planiran je do kraja izvještajnog razdoblja, tj. veljače 2022.
Članovi Predsjedništva OMH u Daruvaru sudjelovali su u radu na sjednicama, od kojih su se dvije održale u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte i na taj način su obavještavani o svim planiranim aktivnostima o kojima su se izjašnjavali i donosili odluke.

Izdavačka djelatnost Ogranka u 2020. i 2021. godini bila je više nego uspješna jer je objavljeno sve što je bilo planirano, a o uspješnosti izdavačke djelatnosti svjedoči i dvije godine zaredom dodijeljena Srebrena povelja na Glavnoj skupštini Matice hrvatske: za knjigu Političke prilike i Domovinski rat u Daruvaru (1991. - 1995.) za 2020. godinu i za knjigu Sokolski pokret oko Daruvara i Grubišnog Polja za 2021. godinu.

Početkom 2020. godine objavljeno je tiskano izdanje Zbornika Janković 3 koji je financiran sredstvima Bjelovarsko-bilogorske županije, a krajem 2020. objavljen je i 4. broj ovog znanstvenog zbornika u elektroničkom obliku na portalu HRČAK, a u svibnju 2021. godine i u tiskanom obliku.

Tijekom 2020. i 2021. održane su dvije promocije knjiga: 17. rujna 2020. povodom obilježavanja Dana branitelja grada Daruvara u Dvorcu grofa Jankovića  u Daruvaru predstavljena je knjige dr. sc. Željka Karaule Političke prilike i Domovinski rat u Daruvaru (1991. – 1995.) i promocija knjige Sokolski pokret oko Daruvara i Grubišnog Polja (u studenom 2021.). Povodom promocije knjige  pokrenuta je vrlo lijepa suradnja s Ogrankom Matice hrvatske u Vinkovcima i njihovim SŠD Hrvatski sokol čiji članovi su bili gosti na promociji knjige.

U veljači ove godine Ogranak je izdao i knjigu Bilo jednom u Daruvaru: činjenice i urbane legende autorice Vlatke Daněk. Promociji knjige nazočio je vrlo zavidan broj posjetitelja unatoč epidemiološkim mjerama koje su još bile na snazi, a knjiga je pobudila veliki interes u javnosti.

Ogranak je zajedno s Gradom Daruvarom bio sunakladnik znanstvene monografije Povijest Daruvara u izdanju HAZU Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. Autori ove monografije dr. sc. Vjenceslav Herout, dr. sc. Željko Karaula, dr. sc. Zdravko Palavra i mr. sc. Mirjana Ivančić Jakčin aktivni su i istaknuti članovi daruvarskog Ogranka MH.

U suradnji i uz potporu Grada Daruvara i gradonačelnika Damira Lneničeka, postavljena je spomen-ploča na rodnu kuću daruvarskog pjesnika Damira Horvata Zacskaija i održana je Večer poezije uz treću obljetnicu pjesnikove smrti.

Likovna grupa DA Ogranka Matice hrvatske u Daruvaru aktivno je sudjelovala u likovnim kolonijama, organizirala pojedinačne i skupne izložbe, donirala je određen broj likovnih radova Ligi borbe protiv raka te Udruzi osoba s invaliditetom i sudjelovala u humanitarnoj akciji za pomoć stradalima na Banovini.

Program rada i plan izdavačke djelatnosti Ogranka u predstojećem razdoblju usmjeren je na obilježavanje 180. obljetnice utemeljenja Matice hrvatske. Godina 2022. ujedno je godina u kojoj bilježimo i 30. obljetnicu obnovljenog rada Ogranka (a ujedno i 145. od utemeljenja).

Svojim aktivnostima Ogranak nastoji odgovorno i kvalitetno čuvati i njegovati hrvatsku kulturnu baštinu i nacionalni identitet te djelovati na zajednicu, pridonositi boljitku i duhovnom obogaćenju grada, zavičaja i domovine Hrvatske. U ovo vrijeme pojačane relativizacije, globalizacije, sveopćeg obezvrjeđenja tradicijskih vrijednosti, Matica hrvatska ima još zahtjevniju zadaću. Kako je EU 2022. godinu proglasila Godinom mladih, neke planirane aktivnosti nastojat će se provoditi u moderniziranom obliku i biti usmjerene prema mladima. Jedna od tih aktivnosti Ogranka povodom jubileja je poziv zainteresiranima za objavljivanje knjige ili publikacije vezane uz zavičajne teme mladim neafirmiranim autorima.
Ogranak je i ove godine putem raspisanog Javnog natječaja za prijavu programa/projekata/manifestacija udruga u području kulture Grada Daruvara za 2022. godinu osigurao sredstva te će se planirane aktivnosti u okviru projekata za čiju provedbu su sredstva namijenjena, tijekom godine i realizirati.

Neke od planiranih aktivnosti u predstojećem razdoblju su: svečano obilježavanje 30. obljetnice obnovljenog rada OMH u Daruvaru,  Večer poezije (u spomen Damiru Horvatu Zacskaiju), projekt Likovne grupe DA Čudesna moć boja II., organiziranje likovnih kolonija, izložbi, radionica i humanitarnih akcija, pozivni natječaj za izdavanje djela zavičajnih autora, suradnja u pripremnim radovima oko izdavanja monografije povodom 95. obljetnice (2023.) ekonomskog obrazovanja u Daruvaru (Od Trgovačke do Ekonomske i turističke škole), izdavanje časopisa Vrela br. 44., izdavanje Zbornika Janković, posjet kazalištu / izložbi.

Ogranak će se uključiti u obilježavanje Dana Matice hrvatske u Bjelovarsko-bjelovarskoj županiji i na taj način promovirati rad Ogranka s ciljem povećanja članstva, posebno mlađe populacije.

Mira Barberić

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva