Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru - izvješća

Održana skupština Ogranka Matice hrvatske u Daruvaru

Redovna godišnja skupština Ogranka Matice hrvatske u Daruvaru održana je 26. veljače 2020. godine, a otvorila ju je predsjednica Ogranka, Mira Barberić, prof.

Izabrano je Radno predsjedništvo, zapisničar i provjerbeno povjerenstvo koje je konstatiralo da je prisutan dovoljan broj članova te da Skupština može početi s radom i donositi pravovaljane odluke.

Nakon toga je Izvješće o radu Ogranka u 2019. godini podnijela predsjednica Mira Barberić i nabrojala sve aktivnosti koje je Ogranak organizirao protekle godine.

Izvješće o financijskom poslovanju Ogranka u 2019. god. podnio je predsjednik Nadzornog odbora, Krešimir Petrinić, dipl. ekonomist.
Nakon kratke diskusije, prihvaćena su oba izvješća – Izvješće o radu Ogranka u 2019. godini i Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Ogranka Matice hrvatske u Daruvaru u 2019. godini.
Jednoglasno je prihvaćen i Program rada i plan izdavačke djelatnosti kao i Financijski plan za 2020. godinu. Osim redovnih tiskovina, Vrela br. 42 i Zbornika Janković 4, u 2020. godini planiramo izdati i knjigu autora Davora Ambroša, Sokolski pokret oko Daruvara i Grubišnog Polja.

Na Skupštini su imenovani članovi Časnog suda Ogranka, a to su Vjenceslav Herout, Antun Marjanović i Tanja Novotni Golubić.

U završnom dijelu Skupštine povela se diskusija o planiranim aktivnostima Ogranka i o potrebi uključivanja novih članova a uslijedilo je druženje članova uz skromnu zakusku.

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva