Ogranak Matice hrvatske u Čabru - knjige

Boris Pleše

Obrtnici Delnica prije Drugog svjetskog rata

Obrtništvo delničkog kraja ima dugu tradiciju, koja seže do početka 17. stoljeća. Riječ je o razdoblju izgradnje novih Delnica, kroz koje su, dotad zapuštenim trgovačkim putovima, iznova krenule karavane s robom, a zahvaljujući tome počela se razvijati i trgovina (monografija Delnice, str. 14).

Godine 1774. stanovništvo je vlastitim prijevozom u ove krajeve dopremalo vino iz Ozlja. Pritom su u vlastelinskim šumama dobivali drvenu građu za izradu bačava, koje su smjeli prodavati za svoju korist. Prve pilane na području Gorskog kotara počinju raditi već 1780. godine, u okolici Broda na Kupi. Početak rada prvog pilanskog objekta u Hrvatskoj, namijenjenog prorezu bukovine i jelovine, zabilježen je u crnoluškoj Beloj Vodici 1850. godine. Mlin na vjetar, Repkov mlin u Delnicama, radio je na području Grabnja, krajem 18. i početkom 19. stoljeća. Bio je u vlasništvu obitelji Majnarić - Repkovi.

U 18. stoljeću razvija se prerada drva. Po završetku izgradnje Lujzijane, 1811. godine, uz nju se grade gostionice i prenoćišta, tzv. štacije. Intenzivan promet, koji se odvija Lujzijanom, stanovnici prepoznaju kao dobru priliku za zaradu, baveći se prijevozom robe. Tada na delničkom potoku rade dvije pilane. Oko 1820. godine masovno se kupuju konji za rad na izgradnji cesta. Polovinom 19. stoljeća u Delnicama je postojao velik broj drvodjelaca, stolara, kolara, kovača, postolara, tkalja i krojača, a razvija se i pokućarstvo.

Nakon izgradnje željezničke pruge, zbog manjka posla, mnogi su Delničani prisiljeni odlaziti raditi u Slavoniju, a dijelom i u Europu te prekomorske zemlje - Ameriku i Kanadu. Godine 1848. izbija veliki požar u kući MatijeBolfa. Izgorjeloje 39 kuća i devet gospodarskih zgrada. Oko 1890. godine delnički kotar ima 474 konja, te 331 konjsko i 583 volovskih kola. Kotar Delnice imao je 1901. godine dvije tvornice i parne pilane, 156 trgovaca, 219 obrtnika, 68 mlinova i pilana te 198 gostioničara. U cijelom kotaru, koji se protezao na tadašnje općine: Delnice, Lokve, Crni Lug, Fužine, Lič, Mrkopalj, Skrad, Moravice i Brod na Kupi bilo je 30 pilana. Najbogatiji stanovnik bio je Ivan Bolf, pilanar i trgovac, a od ostalih, imućnijih žitelja, spominju se odvjetnik i bilježnik Dragutin Bakarčić, te mlinar i trgovac Andrija Kajfeš.

Početkom 19. stoljeća radi mlin u vlasništvu Jure i Matije Gašparca Sotlara. Sotlarova malenica bila je smještena na delničkom potoku nizvodno od mosta ceste prema Brodu na Kupi. Godine 1936. osnovano je Povjereništvo Radničke komore i Udruženje zanatlija. Uoči Drugog svjetskog rata obrtništvo na području Delnica se suočavalo s razvojnim problemima, jer obrtnici svojom ponudom nisu mogli konkurirati jeftinim industrijskim proizvodima. Zato su neki obrti djelomično počeli nestajati.

Knjigom sam nastojao obuhvatiti obrtnike koji su djelovali prije Drugog svjetskog rata, te uspio evidentirati njih 276. U knjizi su spomenute i osobe, koje nisu bili registrirani obrtnici, npr. kirijaši, volari... Riječ je o ljudima koji nisu imali službeno ovlaštenje za bavljenje registriranom obrtničkom djelatnošću, te su uglavnom obavljali neke poslove za osobne potrebe, i tek rijetko pružali usluge drugima.

Iz predgovora autora 

Dizajn i priprema za tisak: Ivan Janeš

Autori

Obrtnici Delnica prije Drugog svjetskog rata

Arhiva

Klikni za povratak