Ogranak Matice hrvatske u Čabru - izvješća

Uspješni rezultati rada Ogranka Matice hrvatske u Čabru na očuvanju domaćih čabarskih govora

Ministarstvo kulture RH na molbu čabarskog Ogranka Matice hrvatske donijelo je 2015. godine Rješenje kojim je utvrdilo da su Čabarski govori nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, upisani u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Govor čabarskoga kraja jedan je od najinteresantnijih, najsloženijih i najarhaičnijih govora kajkavskoga dijalekta u Hrvatskoj.

Naravno, taj status ne znači samo čast, već i obavezu pa je tako, što se ističe u Rješenju, nositelj dobra Ogranak MH u Čabru dužan provoditi sljedeće sustavne mjere zaštite: promicati funkciju i značaj dobra u društvu te uključiti zaštitu dobra u programe planiranja; senzibilizirati javnost i podupirati zaštitu i očuvanje dobra identifikacijom procesa globalizacije i društvene preobrazbe kako bi se izbjegla opasnost nestajanja, uništenja ili komercijalizacije dobra, a potaklo zbližavanje i snošljivost među ljudima; zatim osigurati održivost dobra kroz izobrazbu, identificiranje, dokumentiranje, znanstveno istraživanje, očuvanje, zaštitu, promicanje, povećanje vrijednosti, mogućnost prenošenja tradicije nasljednicima putem formalnog i neformalnog obrazovanja te revitalizaciju napuštenih segmenata dobra; potaknuti izradu zavičajnog rječnika i gramatike; i uključiti njegovanje materinskog govora u nastavne planove i programe predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Ogranak je već u molbi naveo da je ispunio dio tih mjera: izdano je 14 knjiga na domaćem govoru (3 rječnika, komedija, drama, povijesna knjigu i 8 zbirki pjesama), potiču se mladi – učenici u školama, na pisanje na domaćem govoru (putem Natječaja za mlade pjesnike), izdan je i DVD s izvornim govornicima domaćeg dijalekta i promovirano 3 CD-a domaćih pjesama kantautora Matije Turka.

Poznato je da u očuvanju ovih zavičajnih govora najvažniju ulogu imaju roditelji i odgojno-obrazovne ustanove (vrtići i škole). U 2017. godini osmišljen je projekt Kreativne radionice s djecom vrtića, i prijavljen na natječaje. Samo je Primorsko-goranska županija prihvatila projekt, sa sufinanciranjem od 5.000,00 kn.

 Rezultat tog kreativnog rada s djecom čabarskog dječjeg vrtića «Bubamara» je slikovnica - rječnik  Damače bȩsejdȩ.  Velika je želja Ogranka da ovaj Rječnik-slikovnica djeci bude poticaj za daljnje stvaranje na domaćem govoru. Preporučuje se i kao edukativni materijal odgajateljima, učiteljima i roditeljima u aktivnostima vezanima za izvorne čabarske govore.

Slikovnica-rječnik „Damačȩ bȩsejdȩ - čiji su autori djeca i odgajateljice Dječjeg vrtića „Bubamara“ u Čabru, izašao je iz tiska krajem studenoga 2017. i za Svetog Nikolu darovan je svim polaznicima vrtića.

(Ivan Janeš)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva