Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru - knjige

Željko Predojević

Usmene priče Hrvata iz južne Baranje

Urednik: Petar Tokić

Usmene priče iz južne Baranje motivsko-tematski jesu raznolike, a u njima se da iščitavati ono što je preokupiralo Baranjca - odnosno one su odraz onoga o čemu je Baranjac razmišljao, čega se plašio i čemu se veselio, one su odraz njegove svakodnevice, navika, tradicijske kulture, ali i nekakvih važnijih događaja iz njegova podneblja. No naravno, javljaju se i teme koje preokupiraju čovjeka općenito i koje se ne razlikuju mnogo od ostalih priča ispričanih diljem svijeta, a posebice slavenskoga.

Knjiga je podijeljena u dva dijela - prvi dio je teorijski i u njemu se govori o geografsko-povijesnom okviru regije, nositeljima tradicijske kulture te usmenoj književnosti regije s naglaskom na pričama. Drugi dio knjige donosi nam prvi sustavan prikaz zapisa usmenih priča iz regije podijeljenih u poglavlja prema tipičnim usmenoknjiževnim žanrovima (predaje, svagdanjske i šaljive priče, priče o životinjama i basne, bajke, pričanja o životu, viceve i jednoj zabilježenoj legendi) i upravo ovdje vidimo moguću važnost objavljivanja ove knjige jer se prvi puta na jednom mjestu mogu čitati sami tekstovi koje je u obliku priča kazivao Baranjac.

Koncept knjige donekle slijedi autorovu doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga hrvatske usmene književnosti u oblikovanju kulturnoga identiteta južne Baranje (2017), ali je iz nje izuzet dio o usmenom lirskom pjesništvu, folklornom kazalištu i usmenosti za djecu te se bazira samo na usmenim pričama. Razlog zašto je odlučeno objaviti dio doktorske disertacije i u obliku knjige leži u tome što su baranjske usmene priče do sada bile neistražene, nesistematizirane i teško dostupne čitatelju - te se ovom knjigom prvenstveno pokušava promijeniti upravo ta dosadašnja nedostupnost tekstova - odnosno omogućava se zainteresiranoj publici na jednom mjestu pristupiti usmeno- književnim proznim tekstovima iz južne Baranje koji su do sada bili neobjavljeni ili rasuti po raznim publikacijama u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

Iz predgovora

Tema knjige je relevantna i korisna kao temelj za nova istraživanja u područjima različitih znanstvenih disciplina (folkloristika, dijalektologija; sociologija, kulturna antropologija) i posebno važna za lokalnu, zajednicu i baranjsku regiju. Njezin je znanstveni prinos u sustavnoj i analitičkoj obradi usmenoknjiževnih narativnih vrsta s primjerenim metodološkim i interpretativnim modelima te jasnim i znanstveno provjerljivim rezultatima. Posebna vrijednost knjige što se prvi put na jednom mjestu donosi izvorna usmenoknjiževna, uglavnom rukopisna građa, prikladno opisana i klasificirana. Posrijedi je prvo znanstveno korpusno usustavljivanje hrvatskih usmenih priča u južnoj Baranji uz poštivanje folklorističkih standarda prikupljanja, zapisivanja i opisa.

 iz recenzije prof. dr. sc. Stipe Botica prof. dr. sc. Ružica Pšihistal

Knjiga "Usmene priče Hrvata iz južne Baranje" dobitnik je Srebrne povelje Matice hrvatske

 Recenzenti: prof. dr. sc. Stipe Botica prof. dr. sc. Ružica Pšihistal,  Naslovnica: Adrian Macho

Usmene priče Hrvata iz južne Baranje

Arhiva

Klikni za povratak