Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru - knjige

Ana-Marija Posavec Dino Pletikapić

DUELIZMI

Urednik: Petar Tokić

Zbirku pjesama Dine Pletikapića i Ana-Marije Posavec karakterizira dvojnost - što je i jasno kad je riječ o dvama autorima koji zasebno, ali i zajednički reprezentiraju čitateljima stihove u jednoj zbirci pjesama. Dvojnost je naznačena već trima naslovima koje nosi, a oni nam i ukazuju na dvojak način čitanja lirskih pjesama - kao dvije zasebne autorske poetike ili, ako nam je draže, kao cjelinu. Naime, kako je zbirka podijeljena na tri dijela, iščitavamo ju kroz dva samostalna autorska i jedan što autori zajedno ispisuju.

Prvi dio zbirke čine trideset i dvije pjesme Dine Pletikapića, naslovljene složenicom ParaPle(K)tika. U njima autor isprepliće misli koje tematsko-motivski kritiziraju, komentiraju ili samo zapažaju svakodnevicu - što autorovu, što onu pojedinaca u suvremenom svijetu.

Drugi i središnji dio zbirke nosi naslov Duelizmi. U njemu se nalazi jedanaest pjesama koje su rezultat polemike ili stihopisne borbe - duela - autora i autorice. U tom dijelu zbirke sve kipti od dvojnosti! Ona se opaža samim smještajem u sredinu, između dviju autorskih poetika koje u sredini polemiziraju, koje se u sredini trebaju i prilagoditi jedna drugoj, ali i koje u sredini čine središnjicu zbirke pjesama na koji se čitatelj treba i fokusirati. 

Treći i posljednji dio zbirke čine Ana-Marijine CiklIteracije gdje čitamo četrnaest pjesama. Neke su naslovljene velikim, neke malim slovima, a neke su pak nenaslovljene. Neke su ispisane na sredini stranice, neke uvučene ulijevo, a neke kombiniraju jedno i drugo. Ana-Marijini stihovi se gibaju poput Kniferovih meandara i zbog težine trebaju prostor i u prostoru se pretaču. Većina nije posvećena određenoj osobi (iako sve mogu biti upućene nekome), ali dvije su napisane s direktnom posvetom - što ih čini i mnogo intimnijima, težima i motivskim sklopom snažnijima od ostalih. 

- iz pogovora Željka Predojevića

Pogovor: Željka Predojevića

DUELIZMI

Arhiva

Klikni za povratak