Ogranak Matice hrvatske u Bednji

Predsjednik
Adam Pintarić, e-mail: adam@trakoscan.hr

Potpredsjednik
Mladen Genc, e-mail: mladen.genc@gmail.com

Tajnik
Irena Lonjak Capek

Trg Sv. Marije 26
42253 Bednja
Hrvatska

Nema zbivanja.

Ogranci

Arhiva